Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaz 1szt. tablicy informacyjnej.

Ujazd, dnia 08.08.2013 r
GT.041.1.14.2013                                                                                                                                                                                                                             
                                                        Zaproszenie do złożenia oferty
 
Projekt, wykonanie oraz montaż 1szt. tablicy informacyjnej   w ramach projektu pn.  „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej”
Tablica informacyjna 
o wymiarach 70 cm x 90 cm w ramie z profili aluminiowych 35x35x2 mm. Rama obłożona kątownikiem aluminiowym 40x20x2 mm. Płyta główna aluminiowo-warstwowa o grubości 3 mm z naniesioną grafiką - wydruk solwentowy na folii sześcioletniej (nadruk w pełnym kolorze) Rama i tablica przymocowana do słupa nośnego wykonanego z profilu stalowego 60x60x2 mm, dolna krawędź tablicy na wysokości 2200 mm od podłoża, słup nośny wbetonowany do podłoża. Na tablicy powinno być umieszczone:
- logo Programu Operacyjnego,
- logo Unii Europejskiej,
- logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
- Herb Gminy Ujazd,
- treść ustalona z zamawiającym
W cenę oferty należy doliczyć montaż
Tablice informacyjną  należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Vademekum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013.
Warunki zamówienia
Kryteria oceny oferty – cena 100%
Termin wykonania tablicy informacyjnej do 22 sierpnia 2013r.
Płatne przelewem po podpisaniu protokołu odbioru na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od momentu dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego
Termin składania oferty
Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej, faksem lub papierowej na adres podany poniżej w terminie do dnia 16.08.2013r. do godz. 15:00. Oferty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia :
faks : nr tel. fax : 077 40 487 63
 
Urząd Miejski w Ujeździe
Ul. Slawięcicka 19,
47-143 Ujazd
Osoba do kontaktu Katarzyna Tomczyk – tel. 77 40 487 57

Uwaga!
Dopuszcza się wykonanie tablicy informacyjnej, elementów mocujących oraz słupka z  blachy ocynkowanej stalowej.

Zmienia się termn złożenia ofert do dnia 19.08.2013 do godz 10.00.