Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW

                                                                                                   Ujazd, dnia 1 sierpnia 2014 r.
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA UJAZDU
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz.444 ze zm.)  
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektów uproszczonych planów urządzenia lasów”na okres 60 dni tj. od 1 sierpnia 2014r. do 30 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej, pokój nr 11 w godz. od 8.00 do 15.00.
 
Informuję właścicieli lasów, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
            Zgodnie z art. 21 ust. 5 w/w ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w tut. Urzędzie. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków złożonych w przedmiotowej sprawie.
 
                                                                                               Burmistrz Ujazd
                                                                                               Tadeusz Kauch 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Panek
Data wytworzenia: 2014-08-01