Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 , o pow. 20,10m2 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntudz. nr 635 oraz 2 działek budowlanych położonych na Piaskach w Ujeździe


 

 

BURMISTRZ  UJAZDU
 
w oparciu o : art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z dnia 11.06.2010r., Nr 102, poz. 651 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ) Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego nr 5, o pow. 20,10m2  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu dz. nr 635 oraz 2 działek budowlanych , niezabudowanych .
 
1. Lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się na I piętrze w budynku mieszkalnym , wielorodzinnym , podpiwniczonym położonym przy ul. Traugutta 37 A w Ujeździe , składający się z 1 pokoju wraz z aneksem kuchennym , łazienką i przedpokojem o pow. użytkowej 20,10 m2  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 2010/68238 ułamkowych części działki nr 635, k.m. 3,  Kw nr 3179 , jedn. rej. G.792.
Przeznaczenie : teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej o symbolu terenu MM   w   m.p.z.p.
Cena wywoławcza               za lokal    :                                           wynosi 15.000,00 zł .
                                               za ułamkową część gruntu              wynosi    2.509,00 zł
Grunt oddany zostanie w użytkowanie wieczyste , dlatego pierwsza opłata wynosi 25 % wartości   gruntu  ceny osiągniętej w przetargu .   Lokal i grunt zwolnione z VAT / art. 29 ust. 5 i  art. 43 ust. 1 pkt. 2 , ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 /. oraz rozdział 7 § 13 ust. 1 pkt.11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2009r. Dz. U Nr 224, poz. 1799 / .
Postąpienie wynosi     za lokal : 150,00 zł , za grunt :    25,09 zł ,
wadium  płatne do dnia 23.05.2011r.   i wynosi za lokal :     1.500,00  zł ,          za grunt :   250,09  zł
Termin  i  miejsce  przetargu ustala się na dzień  27.05.2011r.  godzina  9 00 .
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, pok. nr 11.
 
2. działki budowlane   nr : 
2246/5 k.m. 22, pow. 0,0904 ha , jedn. rej. G.345 ,
2246/6 k.m. 22, pow. 0,1092 ha,  jedn. rej. G.345 ,
położone są przy ul. Bursztynowej w Ujeździe , Kw nr 6553 , stanowiące własność Gminy Ujazd .
Opis działek : działki niezabudowane, kształt działek zbliżony jest do prostokąta. Dojazd drogą, która aktualnie jest jedynie wyznaczona w terenie . Grunt położony jest na wysokiej skarpie z widokiem w kierunku północnym na Kanał Gliwicki.
Przeznaczenie: pod  zabudowę   mieszkaniową , jednorodzinną, oraz usługi handlu symbol terenu M j U .
Położone  są  w sąsiedztwie działek zabudowanych . Uzbrojenie terenu w tym rejonie to energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja.
Cena wywoławcza działek :            
-dz. nr 2246/5 wynosi: 55.000,00   + 23 %  VAT / art. 43 ust. 1, pkt. 9 – ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535 /.
 postąpienie wynosi 1 % wartości – wynosi 550,00 zł
 wadium płatne do dnia 23.05.2011r i wynosi 10 % ceny wywoławczej tj : 5.500,00 zł   wnoszone w pieniądzu   
 PLN. Termin i miejsce przetargu ustala się na dzień 27.05.2011r.   godzina 11 00 w siedzibie Urzędu
 Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, pok. nr 11.
-dz. nr 2246/6   wynosi: 40.000,00 + 23 %  VAT / art. 43 ust. 1, pkt. 9 – ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535 /
postąpienie wynosi 1 % wartości – wynosi 400,00 zł
wadium płatne do dnia 23.05.2011r i wynosi: 4.000,00 zł : wnoszone w pieniądzu   PLN.
Termin i miejsce przetargu ustala się na dzień 27. 05.2011r.  godzina 13 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, pok. nr 11.   
W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy o/ Ujazd nr konta  24 890710212003000634700004  w terminie do dnia 23.05.2011r.  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków pieniężnych na podane wyżej konto.
 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Wadium zwraca się do trzech dni po zakończeniu przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia , a w razie uchylenia się nabywcy  od zawarcia umowy notarialnej w terminie  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu ulega ono przepadkowi. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z prowadzeniem przetargu do Burmistrza Ujazdu.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w przetargach  mających  na celu ustalić nowonabywców.   Informacje na temat przetargów można uzyskać w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Ujeździe, tel. 077/ 4048754 .                                                                                                                 
Burmistrz Ujazdu   Tadeusz  Kauch
Ujazd dnia 18.04.2011r.    

 

 

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2011-04-18