Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach, stanowiących własność Gminy Ujazd

Strona archiwalna

 

BURMISTRZ UJAZDU
 w oparciu o: art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z dnia 11.06.2010r., Nr 102, poz. 651 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września    
 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108
Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony - na sprzedaż działek budowlanych , niezabudowanych , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach , stanowiących własności Gminy Ujazd.
oznaczenie                
nieruchomości
opis działek i ich przeznaczenie
przeznaczenie nieruchomości wg m.p.z.p. oraz   symbol terenu
cena wywoławcza
do przetargu
Wadium
termin przetargu
godzina 
postąpienie
termin wpłaty wadium
Gmina Ujazd, obręb Ujazd, k.m.22, G.345,
Kw nr OP1S/0006553/1
działka nr 1 składa się z działek o nr:
2221/8, pow. 0,0388 ha
2220/7, pow. 0,0234 ha
2218/21, pow.0,0214 ha
                        0,0836 ha
 
 
Gmina Ujazd, obręb Ujazd, k.m. 22, G.345,
Kw nr OP1S/0006553/1
działka nr 2 składa się z działek o nr:
2221/6, pow.0,0210 ha
2220/6, pow. 0,0286 ha
2218/20,pow.0,0320 ha
0,0816 ha
 
Gmina Ujazd, obręb Ujazd, k.m. 22, G.345,
Kw nr OP1S/0006553/1
działka nr 3 składa się z działek o nr:
2221/5, pow. 0,0265 ha
2220/5, pow. 0,0226 ha
2218/19, pow.0,0250ha
  0,0741 ha
 
Gmina Ujazd, obręb Ujazd, k.m. 22, G.345,
Kw nr OP1S/0006553/1
działka nr 4 składa się z działek o nr:
2221/4 , pow. 0,0320 ha
2220/4, pow. 0,0272 ha
2218/18,pow. 0,0301 ha
 0,0893 ha
 
Gmina Ujazd, obręb Ujazd, k.m. 22, G.345,
Kw nr OP1S/0006553/1
dz. nr   2356   
pow. 0,1761 ha
 
 
 
 
 
 
Gmina Ujazd, obręb Ujazd, k.m., G.451,
Kw nr OP1S/00041537/0
dz. nr   471/1   
pow. 0,1460 ha
 
-działka budowlana , składającą się z trzech działek posiadających odrębne oznaczenia geodezyjne, położona w południowej części miasta Ujazd, na terenie realizowanego osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego w dzielnicy Piaski. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Jest niezabudowana. Dojazd do działki drogą , która aktualnie jest jedynie wyznaczona w terenie. W odległości około 200m od granicy działki przebiega uzbrojenie terenu w wodę, prąd oraz kanalizację sanitarną. Działka wolna od obciążeń . 
j.w.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.w.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położna w Ujeździe, usytuowana w otoczeniu   niskiej zabudowy mieszkaniowej i sąsiedztwie otwartych terenów zielonych i lasu. .Kształt działki zbliżony do prostokąta .Ma dostęp do drogi powiatowej i posiada uzbrojenie w sieć energetyczna , wodociągową i kanalizację sanitarną. Działka wolna od obciążeń
 
 
 
 
nieruchomość gruntowa , niezabudowana , położona jest w Niezdrowicach , usytuowana w otoczeniu   niskiej zabudowy mieszkaniowej .Kształt działki zbliżony do prostokąta. Ma dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej i posiada uzbrojenie w sieć energetyczna , wodociągową i kanalizacyjną . Działka wolna od obciążeń
zabudowa mieszkaniowo-usługowa ,symbol   terenu „MNU-6”   oraz „KDZ-2” teren dróg i ulic Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII.93/2012 z 26.04.2012r.
 
 
zabudowa mieszkaniowo-usługowa, symbol terenu „MNU-6”   Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII.93/2012 z 26.04.2012r.
 
 
zabudowa mieszkaniowo-usługowa ,symbol
terenu „MNU-6”.   Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII.93/2012 z 26.04.2012r.
 
 
zabudowa mieszkaniowa  , symbol terenu „MN-15” oraz KDD-7 – teren dróg i ulic. Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII.93/2012 z 26.04.2012r.
 
zabudowa mieszkaniowo-usługowa , symbol    terenu „MNU-2 ” oraz „KDZ-2” –tereny dróg i ulic. Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII.93/2012 z 26.04.2012r.
 
zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna symbol terenu MN
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/203/2009 z 28.05.2009r.
64.000 +VAT
art. 43 ust. 1, pkt. 9 – ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535
 
 
 
 
62.000+VAT
art. 43 ust. 1, pkt. 9 – ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535
 
 
 
57.000+VAT
art. 43 ust. 1, pkt. 9 – ustawy o podatku od towarów i usług  Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535
 
 
 
64.000+VAT
art. 43 ust. 1, pkt. 9 – ustawy o podatku od
towarów i usług   Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535
 
 
 
134.000,00 zł + VAT
art.43 ust. 1 ,
pkt. 9 – ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535
 
 
 
66.000,00 zł + VAT
art. 43 ust. 1,
pkt. 9 – ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535
 
6.400,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.200,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.700,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.400,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.400,00zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.600,00 zł
10.05.2013r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.05.2013r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.05.2013r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.05.2013r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.05.2013r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.05.2013r
 
 900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1130
 
 
 
 640,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
620,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
570,00zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
640,00zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.340,00zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
660,00 zł
 06.05.2013r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.05.2013r
 
 
 
 
 
 
 
 
06.05.2013r
 
 
 
 
 
 
 
 
06.05.2013r
 
 
 
 
 
 
 
 
06.05.2013r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.05.2013r
 
 
 
 
 
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 06.05.2013r  na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy o/ Ujazd nr konta :  
24 890710212003000634700004 . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane wyżej konto.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Wadium zwraca się do trzech dni po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia , a w razie uchylenia się nowonabywcy od zawarcia umowy notarialnej ulega przepadkowi. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wys.23 %. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z prowadzeniem przetargu do Burmistrza Ujazdu. Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w przetargach ustnych nieograniczonych mających na celu ustalić nabywców w/w działek w terminach podanych w tabeli . Przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, w pok. nr 11. Informacje na temat przetargu można uzyskać w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Ujeździe, tel. 077/ 4048754.                                                                                                                     
 
 Ujazd, dnia 02.04.2013r                                       Burmistrz Ujazdu   - Tadeusz Kauch .          
 
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gospodarki Gruntami (...)
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2013-04-02