Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych , niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usugi

Strona archiwalna

 


 

 
Burmistrz Ujazdu działając zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108, z 2009r. Nr 55, poz.450)
o g ł a s z a:
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.
Przetargi odbędą  się w dniu 9 maja 2014r. w Referacie Gospodarki Gruntami , Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej, Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej nr 19, pokój nr 11.
 
 
UWAGA !
Pełne ogłoszenie o przetargu w załączeniu .
 
 


 

Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2014-03-31