Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom - Burmistrz Ujazdu


Urodzony w 1991 roku w Leśnicy

Rodzina : żonaty

Wykształcenie :
wyższe

Przebieg pracy zawodowej :
- PHU Transkom Jaryszów

 

Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00
pokój nr 6, I piętro Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19.

Kontakt telefoniczny :
774048750, 697555040

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Burmistrz lub upoważnieni przez niego pracownicy wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.