Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Ujazdu

Tadeusz Kauch - Burmistrz Ujazdu
Urodzony w 1954 roku w Jutrosinie

Rodzina : żonaty , trójka dzieci

Wykształcenie :
wyższe rolnicze

Przebieg pracy zawodowej :
- 1979 - 1997 - Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Ujeździe
- 1998 do nadal - Urząd Miejski w Ujeździe na stanowisku Burmistrza Ujazdu

Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00
pokój nr 6, I piętro Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19.

Kontakt telefoniczny :
(077) 4637037, (077) 4048750

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Burmistrz lub upoważnieni przez niego pracownicy wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  30-06-2003 17:07
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  12-07-2007 08:59
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 5115
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×