Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom - Burmistrz Ujazdu


Urodzony w 1991 roku w Leśnicy

Rodzina : żonaty

Wykształcenie :
wyższe

Przebieg pracy zawodowej :
- PHU Transkom Jaryszów

 

Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00
pokój nr 6, I piętro Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławięcickiej 19.

Kontakt telefoniczny :
774048750, 697555040

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Burmistrz lub upoważnieni przez niego pracownicy wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  30-06-2003 17:07
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  03-12-2018 11:29
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 8639
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl