Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2002-2003

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2002-2006 są dostępne do pobrania w plikach MS Word:


Rok 2002

DOCUchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
DOCUchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
DOCUchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.doc
DOCUchwała nr I.4.2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd.doc
DOCUchwała nr I.5.2002 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.doc
DOCUchwałą nr II.6.2002 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2002rok.doc
DOCUchwała nr II.7.2002 w sprawie powołania składu osobowego komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.doc
DOCUchwała nr II.8.2002 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.doc
DOCUchwała nr II.9.2002 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.doc
DOCUchwałą nr II.10.2002 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej.doc
DOCUchwała nr II.11.2002 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ujeździe.doc
DOCUchwała nr III.12.2002 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2002 rok.doc
DOCUchwała nr III.13.2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
DOCUchwała nr III.14.2002 w powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania , Zdrowia i Opieki Społecznej.doc
DOCUchwała nr III.15.2002 w sprawie powołania składu osobowego komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.doc
DOCUchwała nr IV.16.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.doc
DOCUchwała nr IV.17.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.doc
DOCUchwała nr IV.18.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.doc
DOCUchwała nr V.19.2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.doc
DOCUchwała nr V.20.2002 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2002 rok.doc


Rok 2003

DOCUchwała Nr VI.21.2003 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych .doc
DOCUchwała nr VI.22.2003 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkkoholowych Gminy Ujazd na 2003 rok..doc
DOCUchwała nr VI.23.2003 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji.doc
DOCUchwała nr VI.24.2003 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji.doc
DOCUchwała nr VI.25.2003w sprawie powołania dorażnej Komisji do spraw nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ujazd i Zasłużonego dla Gminy Ujazd..doc
DOCUchwała nrVI.26.2003 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji StałychgRady Miejskiej w Ujeździe.doc
DOCUchwała nr VII.27.2003 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.doc
DOCUchwała nr VII.28.2003 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.doc
DOCUchwała nr VII.29.2003 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Miejskiej nr XXXIX.212.2001 z dnia 22.10.01r. w sprawie ustalenia zasad oceny pracowników samorządowych mianowanych..doc
DOCuchwała nr VII.30.2003 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd..doc
DOCUchwała nr VIII.31.2003 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.doc
DOCU Uchwała nr VIII.32.2003 w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.doc
DOCUchwała nr VIII.33.2003 w sprawie inkasa opłaty targowej.doc
DOCUchwała nr VIII.34.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd..doc
DOCUchwała Nr IX.35.2003 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ujazd za 2002 rok..doc
DOCUchwała nr IX.36.2003 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Ujazd.doc
DOCUchwała nr IX.37.2003 w sprawie zatwierdzenia koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla terenów strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A 4.doc
DOCUchwałą Nr IX.38.2003 w sprawie zatwierdzenia koncepcji zasilania w wodę wsi Klucz i Olszowa oraz terenów Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A 4.doc
DOCUchwała Nr IX.39.2003 w sprawie przystapienia Gminy Ujazd do Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z siedzibą w Leśnicy.doc
DOCUchwała Nr IX.40.2003 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XXXIX.213.201 w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ujazd i Zasłużonego dla Gminy Ujazd.doc.doc
DOCUchwała nr X.41.2002 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dla Kariny Daniel- Kroker, Julii Kośmider, Moniky Kozera, Joanny Oronowicz,Anity Weber.doc
DOCUchwała nr X.42.2003 w sprawie zmin budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok..doc
DOCUchwała nr X.43.2003 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ściekó oraz warunki ich stosowania .doc
DOCUchwała nr X.44.2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd.doc
DOCUchwała nr XI.45.2003 w sprawie zmian budzetu i w budżecie gminy na 2003 rok.doc
DOCUchwała nr XI.46.2003 w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do Stowarzyszenia Samorządowego A 4.doc
DOCUchwała nr XI.47.2003 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe..doc