Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia, zawiadomienia

Obwieszczenia Burmistrza Ujazdu* w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla Strefy Aktywności Gospdoarczej Olszowa - DOCObwieszczenie Burmistrza Ujazdu (20,50KB)
* w sprawie wydania postanowienia o nie nałożeniu obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko - DOCobwieszczenie Burmistrza Ujazdu w sprawie wydania postanowienia o nie nalożeniu obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (117,50KB)
* w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla Strefy Aktywności Gospodarczej Olszowa - DOCobwiezczenie Burmistrza Ujazdu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (19,50KB)
* w sprawie przebudowy istniejących linii energetycznych niskiego napięcia w Ujeździe - DOCobwieszczenie Burmistrza Ujazdu w sprawie przebudowy istniejących linii energetycznych n/n (25,50KB)
* w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sieroniowicach oraz dla Strefy Aktywności Gospodarczej Sieroniowice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nogowczycach - DOCObwieszczenie Burmistrza Ujazdu (30,00KB)
* o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ujazd oraz wsi Klucz DOCogłoszenie w sprawie planów.doc (20,00KB)
* o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektów miejscopwych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ujazd oraz wsi Balcarzowice DOCogłoszenie.doc (30,00KB)

* w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz punktu poboru wody do celów p.poż. w m. Księży Las." - DOCobwieszczenie o decyzji środowiskowej (10,50KB)

* o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku do firmy WALKO Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, 45-089 Opole ul. Konsularna 8a/, reprezentowanego przez Pana Tomasza Działabij, działającej z upoważnienia inwestora Polska Telefonia Cyfrowa sp. Z o. o, 02-222 Warszawa , Al. Jerozolimskie 181, o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. rozbudowa stacji telefonii komórkowej BTS 53 100 Sieroniowice polegająca na dołożeniu anten MW radiolinii na istniejącej wieży PTC zlokalizowanej na dz. Nr ewid. 79, obręb Nogowczyce - DOCobwieszczenie o decyzji środowiskowej (22,00KB)

* o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalziacji inwestycji celu publicznego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1460O Sieroniowice - Ujazd w miejscowości Jaryszów, ul. Ujazdowska, na części działek 639 i 445/2 - DOCobwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania (43,00KB)

* o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz  punktu poboru wody do celów p.poż. w m. Księży Las, gm. Ujazd. - zawiadomienie.doc