Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenia


OGŁOSZENIA
* ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie w gminie Ujazd - DOCogłoszenie (21,50KB)
* ogłoszenie o postepowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w związku z przystapieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie w gminie Ujazd - DOCogłoszenie (25,50KB)
* ogloszenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w związku z przystapieniem do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - DOCogłoszenie (25,50KB)
ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice, Jaryszów i Stary Ujazd - DOCogłoszenie (21,00KB)

* w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej – usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne - DOCZarząd~1.doc (16,50KB)

* KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE UJAZD - DOCkonkurs otwarty (0)