Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GT-II-7331-13/05                                                                                          Ujazd, dnia 30.01.2006 r

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ujazdu

 

o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),  oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.12.2005r  (data wpływu 14.12.2005r) złożony przez : Irenę Tiszbierek, Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 47-143  Ujazd ul.Sławięcicka 19, występującą w imieniu i na rzecz Gminy Ujazd

zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie poddasza budynku remizy straży pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne t.j. świetlica i biura, w miejscowości Stary Ujazd, ul.Czterdziestolecia 32 , działki nr ewid. 351.

W terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd można zapoznać się ze złożonym wnioskiem dotyczącym powyższego zamierzenia inwestycyjnego oraz zgłosić ewentualne uwagi lub wnioski.

 

 

                                                                       Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch

informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Krzysztof Panek
data wytworzenia: 30.01.2006