Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

 

Ujazd,28.02.2006 

Nr GT -III /7624/1/06

/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U nr 98 z dnia  17 listopada 2000 r , poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 46 a ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 23.02.2006 r na wniosek firmy „Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany inż. Ryszard Warmiński , Gierałtowice ul. Strażaków 15  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Strefie Aktywności Gospodarczej Olszowa.

           

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Stosownie do postanowień art. 73 §1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia,  przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Urzędzie Miejskim w Ujeździe , 47-143 Ujazd ul. Sławięcicka 19, pokój nr 5.

 

 

                                                             Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch

 

 
informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Gizela Łeśko
data wytworzenia: 28.02.2006