Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nowa podstrona, dodana 2006-04-06

Ujazd, dnia 6 kwietnia 2006r

 

 

GT-II-7331-13/05

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  UJAZDU

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 1980r  Nr 9, poz.26 z późn.zmian.)  w związku z postępowaniem  toczącym się na wniosek Urzędu Miejskiego w Ujeździe, w imieniu i na rzecz którego występuje Pani Irena Tiszbierek, Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych , 47-143  Ujazd ul.Sławięcicka 19, 

zawiadamiam

że w dniu 31 marca 2006r została wydana decyzja Nr GT-II-7331-13/05 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie poddasza budynku remizy straży pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne t.j. świetlica i biura, w miejscowości Stary Ujazd, ul.Czterdziestolecia 32 , działki nr ewid. 351.

W terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tutejszym Urzędzie Miejskim, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd z treścią w/w decyzji oraz dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania.

 

Burmistrz Ujazdu

Tadeusz Kauch


informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Gizela Łesko
data wytworzenia: 06.05.2006