Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

NR GT-7624-V/6/06

Ujazd,  dn. 20.04.2006 r

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zawiadamiam, że Urząd Miejski w Ujeździe  zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice , kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Strefy Aktywności Gospodarczej Sieroniowice, gm. Ujazd.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 K.P.A. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do zebranych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 K.P.A. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zachęcam więc do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia  i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzędu w godz. od 7:30 do 15:00, pokój nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Burmistrz Ujazdu

                                                                                        Tadeusz Kauch

 

informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Monika Jastrzembska
data wytworzenia: 20-04-2006