Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu pu

GT-II-7331- 4/06                                                                 18.07.2006

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ujazdu
  

o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),  oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 07.06.2006r. złożony przez : AUTOSTRADA II Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-467, ul. 73 Pułku Piechoty 1

zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie muru oporowego w ciągu drogi powiatowej 1455 O, w miejscowości Stary Ujazd, ul.Czterdziestolecia, na części działek nr ewid. 112, 113, 114, 119, 293.

 

W terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd można zapoznać się ze złożonym wnioskiem dotyczącym powyższego zamierzenia inwestycyjnego oraz zgłosić ewentualne uwagi lub wnioski.

                                                    Burmistrz Ujazdu 

                                                    Tadeusz Kauch   

 

informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Gizela Łeśko
data wytworzenia: 18.07.2006