Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie oceny oddzaiływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

nowa podstrona, dodana 2006-08-10

OGŁOSZENIE

o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art.19 ust.1, ust.2, pkt 1 i pkt 10 oraz ust. 6, w związku z art.31,art. 32 ust.1, pkt 1 i 3, ust.2, ust. 3, stosownie do art. 34  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami)

 

Burmistrz Ujazdu zawiadamia,

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono opracowanie ekofizjograficzne, wykonane w związku z przystąpieniem do sporządzania :

 

·        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w  granicach administracyjnych wsi Niezdrowice.

 

·       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów.

 

·       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd.

 

Wykaz dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19 oraz na stronie internetowej  www.bip.ujazd.pl 

 

Wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne (art. 24 ust. 1 w/w ustawy) 

 

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko mogą składać uwagi i wnioski związane z przedmiotowym postępowaniem w terminie do dnia 19 września 2005r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul.Sławięcicka 19.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                        Burmistrz Ujazdu   

                                                                                          Tadeusz Kauch

 

 

 

 

 
informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Gizela Łeśko
data wytworzenia: 10.08.2006