Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd

Ujazd, dnia 27 lutego 2007r

 

GT-7320-3/07

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd

        

         Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały Nr V/23/2007 z dnia 1 lutego 2007r w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd.

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe,
ul. Sławięcicka 19, w terminie do dnia 26 marca 2007r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Ujazdu

Tadeusz Kauch
informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Gizela Łeśko
data wytworzenia: 27.02.2007