Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyznaczenie miejsc na terenioe Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.

Zarządzenia Nr 0151/171/2009
Burmistrza Ujazdu
z dnia 13 marca 2009 roku
 
 
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Ujazd przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych.
 
 
            Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25. poaz.219, z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
                                                           § 1
Wyznaczam następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych:
  1. W Ujeździe:
      - słup ogłoszeniowy obok przystanku PKS ul. 3 Maja
      - slup ogłoszeniowy w Rynku obok Kwiaciarni.
  1. W Niezdrowicach:
      - słup ogłoszeniowy na rondzie przy ul. Wiejskiej.
  1. W Starym Ujeździe:
      - słup ogłoszeniowy obok remizy OSP, ul. Czterdziestolecia.
  1. W Zimnej Wódce:
      - słup ogłoszeniowy przy skrzyżowaniu ul. Ujazdowskiej i Pl. Wolności.
  1. W Kluczu:
      - słup ogłoszeniowy obok świetlicy wiejskiej, ul. Wiejska.
  1. W Olszowej:
      - słup ogłoszeniowy obok sklepu, ul. Szkolna.
  1. W Jaryszowie:
      - słup ogłoszeniowy obok Kościoła, ul. Strzelecka.
  1. W Nogowczycach:
      - słup ogłoszeniowy obok sklepu, ul. Lipowa.
  1. W Sieroniowicach:
      -słup ogłoszeniowy na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Ujazdowskiej.
  1. W Balcarzowicach:
      - słup ogłoszeniowy obok przystanku PKS, ul. 1 Maja.
 
                                                                       § 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Ujazd.
                                                                       § 3
 
Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na stronie internetowej BIP Urzędu.
                                                                       § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                              Burmistrz Ujazdu
                                                                                               Tadeusz Kauch