Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.75.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 19.12.2011 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne


 

Zarządzenie Nr 0050.75.2011

Burmistrza Ujazdu

z dnia 19 grudnia 2011 r.

 

w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne

 

 

                        Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r. ) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLIX/266/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2010-2015 zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.      Stawka bazowa czynszu za lokale mieszkalne pozostające w mieszkaniowym zasobie Gminy Ujazd wynosi 3,68 zł za/m2 powierzchni użytkowej.

 

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 0151/301/2010 Burmistrza Ujazdu z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie stawek czynszu najmu za lokal mieszkalny.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                                                                                                                            Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                                              Tadeusz Kauch
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewelina Jarosz
Data wytworzenia: 2011-12-19