Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.186.2013 z dnia 22.07.2013r w sprawie sprzedaży drewna opałowego.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.186.2013
Burmistrza Ujazdu
z dnia 22.07.2013r
 
w sprawie : sprzedaży w przetargu drewna opałowego.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o   samorządzie   gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z póź. zm.) oraz § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym , zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym / Dz. U z 2004r, Nr 191, poz. 1957 / zarządzam :
 
§ 1
 
sprzedać drewno zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym , zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym / Dz. U z 2004r, Nr 191, poz. 1957 / , grubizna opałowa liściasta twarda (jesion) - 1,64m 3  oraz grubizna opałowa liściasta miękka (wierzba, lipa, topola) - 28,43m3 będące własnością gminy Ujazd (łączna ilość drewna 30,07m 3 ).
§2
 
Cena wywoławcza drewna zgodnie z poniższą tabelą
L.p
Miejsce złożenia drewna
Rodzaj, typ i ilość drewna w m3
Cena wywoławcza netto
Postąpienie
1% ceny wywoławczej
Wadium 10 % ceny wywoławczej
1.
oczyszczalnia Ujazd
1,64 – liściaste twarde
229,60
3,00
22,96
2.
przedszkole Stary Ujazd
2,91 – liściaste miękkie
320,10
4,00
32,01
3.
przedszkole Zimna Wódka
stos nr 1
stos nr 2
stos nr 3
kłody pojedyncze
 
 
0,84– liściaste miękkie
3,37- liściaste miękkie
2,23 – liściaste miękkie
5,48 – liściaste miękkie
11,92 –liściaste miękkie
 
92,40
370,70
245,30
602,80
1.311,20
 
 1,00
 4,00
 3,00
 7,00
15,00
 
9,24
37,07
24,53
60,28
131,12
4.
Balcarzowice
3,51 – liściaste miękkie
386,10
 4,00
38,61
5.
Nogowczyce ul. Lipowa
stos nr 1
stos nr 2
stos nr 3
 
4,06 – liściaste miękkie
2,41 – liściaste miękkie
3,62 – liściaste miękkie
10,09
 
446,60
265,10
398,20
1.109,90
 
 5,00
 3,00
 4,00
11,10
 
44,66
26,51
39,82
110,99
 
§ 2
 
Drewno stanowi własność Gminy Ujazd i składowane jest w miejscach wskazanych w powyższej tabeli .
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 
                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                      Tadeusz Kauch
                        

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2013-07-22