Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2010-2014

 
2010 rok

PDF0151.1.2010 w spr. ogloszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf

PDF0151.2.2010 w spr. powołania Komisji do rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf

PDF0151.3.2010 w spr. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf

PDF0151.4.2010 w spr. zmian budżetu gminy na 2010 rok.pdf

PDF0151.5.2010 w spr. zmiany planów finansowych na 2010 rok.pdf

PDF0151.6.2010 w spr. zmiany planów finansowych na 2010 rok.pdf

 

2011 rok

PDF0050.7.2011 w spr. powołania komisji do rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert.pdf

PDF0050.9.2011 w spr.zmian w budżecie gminy na 2011 rok.pdf

PDF0050.10.2011 w spr. powołania komisji przyznajacej stypendia naukowe i specjalne uczniom.pdf

PDF0050.11.2011 w spr. wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf

PDF0050.12.2011 w spr ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.13.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.14.2011 w spr.zmina w budżecie gminy na 2011 rok.pdf

PDF0050.15.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 20011.pdf

PDF0050.16.2011 w spr zmiany wieloletniej prognozy finanowej na 2011 rok.pdf

 PDF0050.17.2011 w spr powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf

PDF0050.18.2011 w spr ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.19.2011 w spr założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Ujazd na rok szkolny 2011-2012.pdf

PDF0050.20.2011 w spr zmian budżetu gminy na 2011 rok.pdf

PDF0050.21.2011 w spr zmiany planów finmansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.23.2011 w spr.zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.24.2011 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf

PDF0050.25.2011 w spr. planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.26.2011 w spr. zmiany wieloelteniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf

PDF0050.27.2011 w spr. powołania komisji do oceny konkursu Opolskie kwitnące 2011.pdf

PDF0050.28.2011 w spr. zmian budżetru gminy na 2011 rok.pdf

PDF0050.29.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.31.2011 w spr. zmiany planów finansowcyh na 2011 rok.pdf

PDF0050.32.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.33.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.34.2011 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDF0050.35.2011 w spr. zmian budzetu i w budżecie gminy na 2011 rok.pdf

PDF0050.36.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

 PDF0050.37.2011w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.pdf

 PDF0050.38.2011 w spr.wyznaczenia obwodowej Komisji wyborczej w Gminie Ujazd do głosowania korespondencyjnego.pdf

 PDF0050.39.2011 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.pdf

 PDF0050.40.2011 w spr.zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.41.2011 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf

PDF0050.42.2011 w spr. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wybprow parlamentarnych.pdf

PDF0050.43.2011 w spr. nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 259.16.pdf

PDF0050.44.2011 w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzednika wyborczego.pdf

PDF0050.45.2011 w spr. powołania składów osobowych OKW.pdf

PDF0050.46.2011 w spr. ustalenia stawek czynszu za dzierżawe gruntów mienia komunalnego Gminy Ujazd.pdf

PDF0050.47.2011 w spr. ustalenia stwek czynszu za dzierżawe gruntów mienia komunalnego Gminy Ujazd.pdf

PDF0050.48.2011 w spr. zmiany planów finasnowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.49.2011 w spr. powołania komisji kwalifikacyjnej przyznajacej nagrody Burmistrza dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowo- wychowawczych z terenu gminy Ujazd.pdf

PDF0050.50.2011 w spr. zmian budżetu gminy na 2011 rok.pdf

PDF0050.51.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.52.2011 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf

PDF0050.53.2011 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

PDF0050.54.2011 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

PDF0050.55.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.56.2011 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf

 PDF0050.56.2011 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf

 PDF0050.57.2011 w spr. wprowadzenia do użytku Planu Operacyjnego Ochrony przed powidzia Gminy Ujazd.pdf

PDF0050.58.2011 w spr.zmian budżetu gminy na 2011 rok.pdf

PDF0050.59.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.60.2011 w spr. ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi ... na 2012 rok.pdf

PDF0050.61.2011 w spr. przedłożenia projektu uchwaly wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2012.2015.pdf

PDF0050.62.2011 w spr. przedłozenia projektu uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2012 rok.pdf

PDF0050.63.2011 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania Regulaminu organizacyjnego.pdf

PDF0050.64.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.66.2012 w spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf

PDF0050.67.2011 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek własnosci Gminy Ujazd.pdf

PDF0050.68.2011 w spr. zmian budżetu gminy na 2011 rok.pdf

PDF0050.69.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.70.2011 w spr. ogloszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf

PDF0050.71.2011 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy.pdf

PDF0050.73.2011 w spr. zmian budzetu i w budżecie gminy na 2011 rok.pdf

PDF0050.72.2011 w spr. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf

PDF0050.74.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.75.2011 w spr. stawek czynszu za lokale mieszkalne.pdf

PDF0050.76.2011 w spr. zmian budżetu gminy na 2011 rok.pdf

PDF0050.77.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.78.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf

PDF0050.79.2011 w spr. wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf

PDF0050.80.2011 w spr. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykoannie zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia w 2012 r..pdf

 

2012 Rok

PDF0050.81.2012 w spr.powolania Komisji do rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.pdf

PDF0050.82.2012 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

PDF0050.83.2012 w spr.przekazania planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.84.2012 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf

PDF0050.86.2012 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.87.2012 w spr.zmiany planow finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.88.2012 w spr. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011rok.pdf

PDF0050.89.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.90.2012 w spr.założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gmine Ujazd na rok szkolny 2012-2012.pdf

PDF0050.91.2012 w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf

PDF0050.92.2012 w spr.zmiany planow finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.93.2012 w spr.zmiany planow finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.94.2012 w spr. zmieny wieloeltniej prognozy finansowej na 2012 rok.pdf

PDF0050.95.2012 w spr. powołania Stalego Dyżuru Burmistrza Ujazdu.pdf

PDF0050.96.2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

PDF0050.97.2012 w spr. udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.pdf

PDF0050.98.2012 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf

PDF0050.99.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.100.2012 w spr. Nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa działek w Ujeździe.pdf

PDF0050.101.2012 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

PDF0050.102.2012 w spr. zmiany planów finasnowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.103.2012 w spr. zmian budżetu gminy na 2012 rok.pdf

PDF0050.104.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.105.2012 w spr. zmian budżetu gminy na 2012 rok.pdf

PDF0050.106.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.107.2012 w spr.zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok.pdf

PDF0050.108.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

 PDF0050.109.2012 w spr. zmian budzetu gminy na 2012 rok.pdf

PDF0050.110.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.111.2012 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.112.2012 w spr. zlecenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf

PDF0050.113.2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

PDF0050.114.2012 w spr. zmian zasad rachunkwości.pdf

PDF0050.115.2012 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.pdf

PDF0050.116.2012 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDF0050.117.2012 w spr. realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom.pdf

PDF0050.118.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.119.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.120.2012 w spr. uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie.pdf

PDF0050.121.2012 w spr. powołania komisji kwalifikacyjnej przyznającej nagrody Burmsitrza dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych z terenu gminy Ujazd..pdf

PDF0050.122.2012 w spr. udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczenia woli w imieniu Burmistrza Ujazdu w zakresie zarządu mieniem Gminy, objętych statutowymi zadaniami GZO.pdf

PDF0050.123.2012 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf

PDF0050.124.2012 w spr zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.125.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.126.2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf

PDF0050.127.2012 w spr. odwołania i powołania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie.pdf

PDF0050.128.2012 w spr. wyznaczenia Pani Ilony Morawiec-Konieczny do zastepowania dyrektora PSP w Jaryszowie w przypadku jego nieobecności.pdf

PDF0050.129.2012 w spr wyznaczenia Pana Bernadeta Kasperczyk do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podsatwowej w Ujeździe w przypadku jego nieobecności.pdf

PDF0050.130.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.131.2012 w spr. zmian budżetu gminy na 2012 rok.pdf

PDF0050.132.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.133.2012 w spr.ogłoszenia Projketu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2013.pdf

PDF0050.134.2012 w spr. przedłożenia projketu uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2013 rok.pdf

PDF0050.135.2012 w spr przedłożenia projketu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2013- 2019.pdf

PDF0050.136.2012 w spr.zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf

PDF0050.137.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.138.2012 w spr. stawek czynszu za lokale mieszkalne.pdf

PDF0050.139.2012 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDF0050.140.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.141.2012 w spr. przeprowadzenia konsultacji.pdf

PDF0050.142.2012 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf

PDF0050.143.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

 

 PDF0050.145.2012 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizacje przez organizacje pozarządopwe i i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf

PDF0050.146.2012 w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf

PDF0050.147.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf

PDF0050.148.2012 w spr. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf

PDF0050.149.2012 w spr. zmiany planów finansowyc na 2012 rok.pdf

PDF0050.150.2012 w spr. planów finansowych na 2012 rok.pdf

 

2013 rok

 PDF0050.151.2013 w spr. powołania komisji do rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf

PDF0050.152.2013 w spr. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku.pdf

PDF0050.153.2013 w spr. przekazania planów finansowych.pdf

PDF0050.153.2013 cd..pdf

PDF0050.153.2013 cd.1.pdf

PDF0050.154.2013 w spr. powołania komisji przyznającej stypendia naukowe i specjalne uczniom.pdf

PDF0050.155.2013 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.156.2013 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe.pdf

PDF0050.157.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050.158.2013 w spr. nieodpłatnego przekazania drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z dz. 2323 w Ujeździe do Domu Spotkań w Zimnej Wódce.pdf

PDF0050.159.2013 w spr. wzajemnych wyłączeń i rozliczeń między jednostkami.pdf

PDF0050.160.2013 w spr. powołania Komisji dla dokonania wizji w tetrenie.pdf

PDF0050.162.2013 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.163.2013 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Ujeździe.pdf

PDF0050.164.2013 w spr. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2012 rok.pdf

PDF0050.164.2013 cd..pdf

PDF0050.164.2013 cd.2.pdf

PDF0050.165.2013 w spr. nieodpłatnego przekazania do ZGKiM w Ujeździe drewna opałowego.pdf

PDF0050.166.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050.167.2013 w spr. zmiany zasad rachunkowości.pdf

PDF0050.168.2013 w spr. zmian budżetu gminy na 2013 rok.pdf

PDF0050.169.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050.170.2013 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Ujeździe.pdf

PDF0050.171.2013 w spr. zmian budżetu gminy na 2013 rok.pdf

PDF0050.172.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050.173.2013 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.174.2013 w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej.pdf

PDF0050.175.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050.177.2013 w spr. wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych.pdf

PDF0050.176.2013 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok.pdf

PDF0050.178.2013 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.164.2013 w spr.przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.pdf

PDF0050.164.2013 cd..pdf

PDF0050.164.2013 cd1.pdf

PDF0050.179.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050.180.2013 w spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok.pdf

PDF0050.181.2013 w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne.pdf

 PDF0050.182.2013 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDF0050.183. 2013 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDF0050.184.2013 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDF0050.185.2013 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj ącego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDF0050.186.2013 w spr. sprzedazy w przetragu drewna opałowego.pdf

PDF0050.187.2013 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf

PDF0050.188.2013 w spr. ogłosenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.189.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050.192.2013 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku cd..pdf

PDF0050.193.2013 w spr. wyznaczenia Pani Ilony Morawiec-Konieczny do zastepowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie w przypadku jego nieobecności.pdf

PDF0050.194.2013 w spr. realizacji zadania polegajacego na zapewnieniu transportu i opieki nad niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom.pdf

PDF0050.195.2013 w spr. udzielenia dyrektorowi jednostki budżetowej - ZGS w Ujeździe pełnomocnoctwa do jednosobowego składania oświedczeń woli w imieniu Gminy Ujazd.pdf

PDF0050.196.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013rok.pdf

PDF0050.197.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050.198.2013 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.199.2013 w spr. zmian w budżecie gminy na 2013 rok.pdf

PDF0050.200.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050.201.2013 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.202.2013 w spr.składu osobowego zespołó specjalistyczno-zadaniowych Głównego Stanowiska Kierowania Gminy Ujazd.pdf

 

PDF0050.204.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050.205.2013 w spr. ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Ujazd.pdf

PDF0050.206.2013 w spr. upoważnienia pracowników Urzedu Miejskiegow Ujeździe do przeprowadzania wywiadów środowiskowych....pdf

PDF0050.207.2013 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013r..pdf

PDF0050.208.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050-209-2013 w spr. ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.....pdf

PDF0050.210.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013r..pdf

PDF0050.211.2013 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dierżawy w formie bezprzetargowej.pdf

 PDF0050.212.2013 w spr. nieodpłatnego przejęcia działki nr 311 położonej w Ujeździe pod budowę PSZOK.pdf

 PDF0050.213.2013 w spr.nieodpłatnego nabycia działku nr 228, połozonej w Olszowej pod drogę Gminna od ANR OT w Opolu.pdf

 PDF0050.214.2013 w spr. stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne.pdf

PDF0050.215.2013 w spr. przedłozenia projketu uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2014 rok..pdf

PDF0050.215.2013 Dochody.pdf

PDF0050.215.2013 Wydatki.pdf

PDF0050.215.2013 wydatki cd..pdf

PDF0050.215.2013 Plan zadań inwestycyjnych.pdf

PDF0050.215.2013 Projekt przychodów.pdf

PDF0050.215.2013 Uzasadnienie do projektu.pdf

PDF0050.216.2013 w spr. przedlożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2014-2020..pdf

PDF0050.217.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf

PDF0050.218.2013 w spr. zmian budzetu gminy na 2013r..pdf

PDF0050.219.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013r..pdf

PDF0050.220.2013 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf

PDF0050.221.2013 w spr. Otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf

PDF0050.222.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013r..pdf

 PDF0050.223.2013 w spr. zmian budżetu gminy na 2013r..pdf

PDF0050.224.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rokk.pdf

PDF0050.225.2013 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finasnowej.pdf

 

2014 Rok

PDF0050.226.2014 w spr. powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,.pdf

PDF0050.227.2014 w spr. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014r..pdf

PDF0050.228.2014 w spr. przekazania planów finansowych na 2014 rok. I.pdf

PDF0050.228.2014 w spr. przekazania planów finsnaowych na 2014r. cd..pdf

PDF0050.228.2014 w spr. przekazania planów finansowych na 2014r cd.I.pdf

PDF0050.228.2014 w spr. przekazania planów finansowych na 2014r. cd II.pdf

PDF0050.228.2014 w spr. przekazania planów finansowych na 2014 r. cdIII.pdf

PDF0050.229.2014 w spr. zmian budzetu gminy na 2014 rok.pdf

PDF0050.230.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok..pdf

 PDF0050.231.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok..pdf

 PDF0050.232.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDF0050.233.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf

PDF0050.234.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf

PDF0050.235.2014 w spr. wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDF0050.236.2014 w spr przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.pdf

PDF0050.236.2014 w spr. sprawozdania cd..pdf

PDF0050.236.2014 w spr.sprawozdania cd1..pdf

PDF0050.237.2014 w spr. ogłaszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy w przetargu nieograniczonym.pdf

PDF0050-238.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf

PDF0050.239.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf

PDF0050.240.2014 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok.pdf

PDF0050.241.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf

PDF0050.242.2014 w spr. zmiany planów fionansowych.pdf

PDF0050.243.2014 w spr. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w Gminie Ujazd do głosowania korespondencyjnego.pdf

PDF0050.244.2014 w spr. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów parlamentarnych.pdf

PDF0050.245.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf

PDF0050.246.2014 w spr. ustalenia dnia wolnego w Urzedzie Miejskim w Ujeździe.pdf

PDF0050.247.2014 w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie.pdf

PDF0050.248.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf

PDF0050.249.2014 w spr. powołania składów osobowych OKW do przeprowadzenia głosowania w obwodach ne terenie gminy Ujazd w wyborach do Parlamentu Europejskiego....pdf

PDF0050.250.2014 w spr. zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

PDF0050.251.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf

PDF0050.252.2014 w spr. odwołania Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.pdf

PDF0050.253.2014 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW oraz powołania nowego czlonka OKW.pdf

PDF0050.254.2014 w spr. powołania Dyrektora MGODK w Ujeździe.pdf

PDF0050.255.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, połozonych w Olszowej przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym.pdf

PDF0050.256.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, połozonych w Olszowej przeznaczonyh do sprzedaży w formie bezprzetargowej.pdf

PDF0050.257.2014 w spr. zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf

PDF0050.258.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf

PDF0050.259.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf

PDF0050.260.2014 w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf

PDF0050.261.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf

PDF0050.262.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf

PDF0050.263.2014 w spr przekazania obiektu do adm.0001.pdf
PDF0050.264.2015 w spr stawek czyn. za rez. miejsc handlo0001.pdf
PDF0050.265.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf
PDF0050.266.2014 w spr. sprzedazy w przetargu ustnym nieograniczonym oeraz w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.267.2014 w spr. sprzedazy w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.268.2014 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014roku.pdf
PDF0050.269.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDF0050.270.2014 w spr. zmiay planów finansowych na 2014 rok.pdf
PDF0050.271.2014 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydatktycznych.pdf
PDF0050.272.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf
PDF0050.273.2014 w spr. wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.pdf
PDF0050.275.2014 w spr. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf
PDF0050.276.2014 w spr. dopłaty do ceny jednostkowej czynszu najmu za rezerwację miejsc handlowych.pdf
PDF0050.277.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf
PDF0050.278.2014 w spr. powołania koordynatoru gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.pdf
PDF0050.279.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDF0050.280.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf
PDF0050.281.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf
PDF0050.282.2014 w spr. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf
PDF0050.283.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDF0050.284.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf
PDF0050.285.2014 w spr. wyznaczenia administratora targowiska stałego w Ujeździe i określenia jego obowiązków.pdf
PDF0050.286.2014 w spr. ogłoszenia konsultacji Projektu rocznego programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi o.pdf
PDF0050.287.2014 w spr powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.pdf
PDF0050.288.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf
PDF0050.289.2014 w spr przedłozenia projketu uchwały budżetowej na 2014 rok.pdf
PDF0050.290.2014 w spr.przedłożenia projketu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2015-2021.pdf
PDF0050.291.2014 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDF0050.292.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf
PDF0050.293.2014 w spr. stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne.pdf
PDF0050.294.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf
PDF0050.295.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf
PDF0050.297.2014 w spr. okreslenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne.pdf
 

 

 

 

Podmiot udostępniający: OG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernadeta Majnusz
Data wytworzenia: 2011