Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie burmistrza nr 0050.214.2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 0050.214.2013
Burmistrza Ujazdu
z dnia 12 listopada 2013 r.
 
w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
 
 
                        Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(tj. Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r. ze zmianami ) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLIX/266/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2010-2015 zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.      Stawka bazowa czynszu za lokale mieszkalne pozostające w mieszkaniowym zasobie Gminy Ujazd wynosi 3,98 zł za/m2 powierzchni użytkowej.
 
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 0050.138.2012 Burmistrza Ujazdu
z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie stawek czynszu najmu za lokal mieszkalny.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujeździe.
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                                                                                                                             Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Ujeździe
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Panek
Data wytworzenia: 2013-11-12