Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Miasta i Gmniny Ujazd

Uchwała Nr XIX/110/2000
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd ".


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 , poz. 74 , Nr 58 , poz. 261 , Nr 106 , poz. 496 , Nr 132 , poz. 622 , oraz z 1997 r. Nr 9 , poz. 43 , Nr 106 , poz. 679 , Nr 107 , poz. 686 , Nr 113 , poz. 734 , Nr 123 , poz. 775 , z 1998 r , Nr 155 , poz. 1014 i Nr 162 , poz. 1126 ) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje opracowaną zgodnie ze swoją uchwałą z dnia 28.06.1999r. Nr X/ 63/99 "Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd " stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ujazd.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie miasta i gminy Ujazd .

Przewodniczący obrad
Andrzej Hoły


DOCStrategia Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd
Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  30-06-2003 17:12
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  04-07-2003 17:45
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 1917
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×