Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2013 rok

 

Burmistrz Ujazdu

Ujazd, dnia 28.05.2014r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości:

  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
  1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: 17.631 zł (odroczenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej),
  2. Zakład Produkcyjno – Usługowy „Pyka”Sp. J. 28.590 zł (odroczenie zaległości podatku od nieruchomości wraz z odsetkami),
  3. Piela Czesław 4.540 zł (umorzenie podatku rolnego),
  4. Paluch Krystyna 1.530 zł (umorzenie podatku od nieruchomości),
  5. Duck Katarzyna 2.434 zł ( umorzenie podatku od nieruchomości).

przyczyna: ważny interes podatnika

  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

ZPU „Pyka” S.J., Piela Czesław, Duck Katarzyna, Rekus Grzegorz, Zimon Wilhelm, Parusel Krzysztof, Jarosz Norbert, Foltys Joachim, Ogaza Józef, Gajda Roman, Rekus Grzegorz, Gisman Adam, Proksza Gerard, Plachetka Piotr, Michalski Piotr, Muskała Zygmunt, Fogel Waldemar, Klimas Alojzy, Proksza Elżbieta, Richter Henryk, Socha Józef, Andrusiak Danuta, Barteczko Jerzy, Błaszczyk Kamil, Bodynek Andrzej, Bomba Bernard, Burzan Joachim, BWS Technika Sp. z o.o., Cedzich Rudolf, Cholewa Joachim, Ciecior Bernard, Ciupka Gerard, Cytera Roman, Daniel Małgorzata, Dansch Irena, Dembończyk Jacek, Danish Farming Consultants sp. z o.o., Długosz Franciszek, Dronia Edyta, Duk Jan, Dworaczek Jan, Fila Bernard, Fogel Marcin, Gąsior Ewelina, Giemsa Klaudia, Gisman Janusz,  Goly Artur, Grabelus Danuta, Gralka Krzysztof, Gruntkowski Marek, Hajduk Rafał, Henkel Józef, Holewa Inga, Ignatzek Norbert, Jakubczyk Roman, Janik Adrian, Janota Łukasz, Jarosz Jerzy,  Jokiel Mariusz, Jendrzejek Roman, Jokiel Adrian, Jonczyk Mariola, Junghardt Marcin, Kainka Norbert, Kaliciak Zenon, Kalisz Roman, Kałus Marcin, Kałuża Daniel, Kapica Marcin, Kasperski Kazimierz, Kasperski Andrzej, Kauder Waldemar, Klampko Jerzy, Klois Józef, Klois Hanna, Klyta Bernard, Komander Herbert, Konieczny Waldemar, Konighaus Stefan, Kozioł Renata, Krawiec Arnold, Krawiec Elżbieta, Krawiec Bernard, Kubów Wojciech, Kuczmera Małgorzata, Kulik Adrian, Labisch Hubert, Leszczyna Alicja, Lawnik Engelbert, Lazarek Krzysztof, Leszczyna Joachim, Leszczyński Tadeusz, Mainka Irena, Marek Krzysztof, Materla Joanna, Materla Aleksander, Melson Roman, Miedza Alfred, Mikosz Gerard, Mikosz Stanisława, Misch Maria, Misz Bernard, Misz Albert, Moczek Norbert, Moszko Bertold, Musioł Beata, Muszkiet Krystian, Nawrot Tomasz,  Nowak Jerzy, Nowara Edmund, Ogaza Danuta, Ogaza Tomasz, Palarz Józef, Pallus Jan, Paruzel Maria, Paździor Marek, Pelzer Joachim, Piela Monika, Piela Artur, Piela Józef, Plachetka Robert, Plachetka Rudolf, Ploch Bertold, Płachetka Dariusz, Płachetka Zenon, Płachetka Janusz, Podolska Irena, Podolski Norbert, Proksza Piotr, Przesdzing Joachim, Roldam Sp. z o.o.,  Roter Krzysztof, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Brzezina, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jaryszów, Sikora Krystian, Skowronek Andrzej, Skowronek Bernard, Skowronek Joachim, Sładek Florian, Sładek Albert, Sładek Andrzej, Sładek Adrian, Socha Krystian, Socha Ernest, Socha Zygfryd, Stypa Józef, Sotor Krystian, Stolc Mariola, Stranczik Waldemar, Strycharz Józef, Stypa Rudolf, Szefer Krystyna, Szyguła Sebastian, Szymańska Barbara, Szymański Zygfryd, Ścierka Irena, Świerzy Norbert, Tańczyn Piotr, Tiszbierek Gerard, Treffoń Irena, Trusz Wiesław, Urbańczyk Katarzyna, Wallus Sebastian, Warzecha Irena, Wiatowski Paweł, Wieczorek Józef, Więcek Marcin, Więcek Jan, Widłok Teresa, Wientzek Erwin, Więcek Janusz, Wloka Rajnhard, Wycisło Adrian, Zielonka Stefan.

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2014-05-30