Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jak załatwić sprawę w OPS

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkujące i przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy zamieszkujący i przebywający na terytorium RP posiadający zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Warunki i formy udzielania pomocy z OPS w Ujeździe - załączniki poniżej :
DOCWarunki udzielania zasiłków z OPS (43,00KB)
DOCFormy zasiłków z OPS (28,50KB)