Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt systemowy Moja Szansa


 znak_KAPITAL_LUDZKI.jpegefsinternet_logoend.jpeg

eu-flag.gif

 

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UJEŹDZIE
 
Podaje do wiadomości, że od 01 sierpnia 2008 do 30 listopada 2008 r. przystąpił do realizacji
 
Projektu  systemowego pod nazwą „ MOJA SZANSA „
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI - PRIORYTET VII
|
Działanie 7.1            Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji .
Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Projekt współfinansowany jest z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO oraz krajowych środków finansowych.
Realizacja projektu „Moja Szansa” ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez aktywizację społeczną i aktywizację zawodową.
Skierowany jest do kobiet, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowane jako długotrwale bezrobotne.
W ramach projektu oferujemy uczestniczkom pokrycie kosztów związanych z udziałem  w szkoleniach.
Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu można uzyskać w :
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19 tel.077 4637047   

Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Gąsior
Data wytworzenia: 2008-10-29