Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz Gminy

Danuta Ogaza - Sekretarz Gminy
 
Urodzona w 1976 r. w  Pyskowicach.
 
Wykształcenie:
Wyższe magisterskie Zarządzanie w administracji  -  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 

Praca zawodowa:
od 1997 księgowa
Od 2004 – starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Od 2009 roku  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Od 2019 roku Sekretarz Gminy.
 
Kontakt:
bezpośredni : Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 8
telefoniczny : (077) 4048750
 
Kompetencje:
Sekretarz organizuje pracę Urzędu i odpowiada przed Burmistrzem za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jego komórek organizacyjnych, a w szczególności:
  1. Organizuje i usprawniania pracę urzędu w celu terminowej i rzetelnej realizacji zadań,
  2. Odpowiada za dyscyplinę pracy,
  3. Odpowiada za właściwą, terminową i kulturalną obsługę Interesantów,
  4. Nadzoruje sposób i terminowość załatwiania wpływających do Urzędu skarg i wniosków,
  5. Prowadzi wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego oraz wskazane w upoważnieniu czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych i jednostek kultury, z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych.
  6. Pełni funkcję Pełnomocnika Burmistrza Ujazdu ds. wyborów.