Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
Biuro nr 4
tel. 077 404 87 60
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • mężczyźni w wieku od 18 do 50 lat – książeczka wojskowa,
 • wypełniony formularz – zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego bądź, zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl) - Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, biuro nr 4

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

 • w obecności strony, niezwłocznie.

Opłaty:

 • bez opłat

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:

 • przyjęcie zgłoszenia,
 • dokonanie wpisów w dokumentacji referatu,
 • wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności administracyjno-technicznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. nr 236, poz. 1999 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043)

Formularze do pobrania:

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf (112,25KB)
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (108,00KB)
 

Podmiot udostępniający: Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01