Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie i wymiana, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wydanie i wymiana, utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Informacje:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce:

 • Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty
 • Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
Biuro nr 5
tel. 077 404 87 59
fax 077 404 87 63

Jak uzyskać dowód osobisty?

Wniosek można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie. W celu złożenia wniosku o dowód przez internet – potrzebny jest profil zaufany, kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego albo certyfikat podpisu osobistego.

Jeżeli wniosek składany jest przez internet, należy w ciągu 30 dni (od złożenia wniosku) uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu. W tym celu należy udać się do urzędu gdzie dane te zostaną pobrane i umieszczone w dowodzie osobistym.

Jeśli w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku nie zostaną uzupełnione odciski palców oraz wzór podpisu wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty lub ważny paszport (jeżeli strona go posiada);
 • jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednoltym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.
 • jeśli ubiegasz się o wydanie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania twoich danych osobowych (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, z którą masz podpisaną umowę, informujące cię o wycieku danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła twoje dane osobowe.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl) - Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, biuro nr 5

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Przyjęcie wniosku w obecności strony (niezbędny czas dla dokonania tych czynności ok.20 - 25 min.)
Termin odbioru dowodu - 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku.

Opłaty:

 • zwolnione z opłat

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia:

 • wprowadzenie danych do komputera,
 • wydanie potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby:

 • poniżej 18 roku życia składa zainteresowany w obecności jednego z rodziców
  lub opiekuna prawnego.

Zarówno składanie wniosku jak i odbiór dowodu osobistego następuje osobiście.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2022.671 t.j. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2023.2798)

Formularze do pobrania:

PDFFormularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (641,31KB)
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (121,65KB)