Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2014-2018

PDF0050.224.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (422,71KB)

Rok 2014

 
PDF0050.2.2014 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy.pdf (866,71KB)
PDF0050.3.2014 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (1,18MB)
PDF0050.4.2014 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (1,37MB)
PDF0050.5.2014 w spr. konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej.pdf (1,27MB)
PDF0050.6.2014 w spr.konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia.pdf (1,95MB)
PDF0050.7.2014 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (1,03MB)
PDF0050.8.2014 wspr. wyznaczenia administratora bioska w Ujeździe.pdf (941,25KB)
PDF0050.9.2014 w spr. zmian budżetu gminy.pdf (555,87KB)
PDF0050.10.2014 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (1,96MB) 

 

Rok 2015

PDF0050.11.2015 w spr. powołania komisji konkursowej.pdf (382,25KB)
PDF0050.12.2015 w spr. powołania komisji konkursowej.pdf (384,73KB)
PDF0050.13.2015 w spr. plany wydatków na 2015 rok.pdf (8,80MB)
PDF0050.13.2015 w spr. przekazania planów fin. na 2015r -dochody.pdf (4,71MB)
PDF0050.14.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (1,32MB)
PDF0050.15.2015 w spr. wniesienia wkładu do spółki gminnej.pdf (354,12KB)
PDF0050.16.2015 w spr. rozliczania dotacji przedmiotowej.pdf (1,79MB)
PDF0050.17.2015 w spr. wyznaczenia miejsc na umieszczenie plakatów wyborczych.pdf (499,89KB)
PDF0050.18.2015 w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (922,64KB)
PDF0050.19.2015 w spr.zmiany planów finansowych.pdf (1,22MB)
PDF0050.20.2015 w spr. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf (1,35MB)
PDF0050.21.2015 w spr. nabycia działki w Niezdrowicach pod drogę.pdf (470,48KB)
PDF0050.22.2015 w spr. spr. z wykonania budżetu za 2014 rok.pdf (395,74KB)
PDF0050.23.2015 w spr nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (2,34MB)
PDF0050.24.2015 w spr zmiany planów finansowych.pdf (1,57MB)
PDF0050.25.2015 w spr Społecznej Komisji Mieskzaniowej.pdf (1,35MB)
PDF0050.26.2015 w spr. zmian budżetu gminy.pdf (426,57KB)
PDF0050.27.2015 w spr zmiany planów finansowych.pdf (414,92KB)
PDF0050.28.2015 w spr zmian budżetu gminy.pdf (890,06KB)
PDF0050.29.2015 w spr zmiany planów finansowych.pdf (847,21KB)
PDF0050.30.2015 w spr. koordynatora ds obsługi informatycznej wyborów RP.pdf (301,00KB)
PDF0050.31.2015 w spr. powołania OKW.pdf (1,84MB)
PDF0050.32.2015 w spr. uchylajace zarządzenie w spr zmian budżetu.pdf (178,76KB)
PDF0050.33.2015 w spr zmian budżetu gminy.pdf (886,00KB)
PDF0050.34.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (849,80KB)
PDF0050.35.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (2,26MB)
PDF0050.36.2015 w spr zmian budżetu gminy.pdf (610,58KB)
PDF0050.37.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (993,53KB)
PDF0050.38.2015 w spr. powołania Komisji Stypendialnej.pdf (430,18KB)
PDF0050.39.2015 w spr wygaśnięcia członkostwa OKW.pdf (338,62KB)
PDF0050.40.2015 w spr. zmian budżetu gminy.pdf (967,62KB)
PDF0050.41.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (1,45MB)
PDF0050.42.2015 w spr zmiany planów finansowych.pdf (938,81KB)
PDF0050.43.2015 w spr. zmian budżetu gminy.pdf (802,24KB)
PDF0050.44.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (938,25KB)
PDF0050.45.2015 w spr.przed. powierzenia stanowiska dyrektora PP w Ujeździe.pdf (444,08KB)
PDF0050.46.2015 w spr. wyznaczenia miejsc na umieszczanie plakatów wyborczych.pdf (498,24KB)
PDF0050.47.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015 r..pdf (1,85MB)
PDF0050.48.2015 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans.pdf (443,50KB)
PDF0050.49.2015 w spr. powołania kom. egzaminmacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf (439,99KB)
PDF0050.50.2015 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy.pdf (1,39MB)
PDF0050.51.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015 r..pdf (1,60MB)
PDF0050.52.2015 w spr. terminu składania wniosków na zakup podręczników.pdf (371,75KB)

PDF0050.53.2015 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok.pdf (6,72MB)

PDF0052.53.2015 - cd..pdf (7,72MB)

PDF0050.54.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015 rok.pdf (837,96KB)
PDF0050.55.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015 r..pdf (1 018,89KB)

PDF0050.57.2015 w spr. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.pdf (179,27KB)
PDF0050.58.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015r..pdf (507,90KB)

PDF0050.59.2015 w spr. pow. składów osobowych OK ds. R0001.pdf (1,86MB)
PDF0050.60.2015 w spr. pow. kom. kwalifikacyjnej0001.pdf (405,14KB)
PDF0050.61.2015 w spr. zmiany planów finansowych0001.pdf (2,91MB)

PDF0050.63.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015r..pdf (888,03KB)
PDF0050.64.2015 w spr. zmiany planów finansowycyh na 2015.pdf (870,58KB)
PDF0050.65.2015 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW.pdf (352,23KB)
PDF0050.66.2015 w spr. wyznaczenia zastepstwa dyrektora ZGS.pdf (313,32KB)
PDF0050.67.2015 w spr. zmian budzetu gminy na 2015r..pdf (421,18KB)
PDF0050.68.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015r..pdf (2,63MB)
PDF0050.69.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015 rok.pdf (183,54KB)
PDF0050.70.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015r.pdf (862,09KB)
PDF0050.71.2015 w spr.powołania składów OKW zarządzonych na 25.10.2015r..pdf (1,62MB)
PDF0050.72.2015 w spr. powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów.pdf (301,12KB)
PDF0050.73.2015 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członka OKW.pdf (339,62KB)
PDF0050.74.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015 rok.pdf (1,27MB)
PDF0050.75.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015 rok.pdf (2,08MB)
PDF0050.76.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015 rok.pdf (2,12MB)
PDF0050.77.2015 w spr. ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (2,36MB)
PDF0050.78.2015 w spr. przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf (9,31MB)
PDF0050.78.2015 - dochody.pdf (6,26MB)
PDF0050.78.2015 - wydatki.pdf (7,66MB)
PDF0050.78.2015 -wydatki cd..pdf (6,29MB)
PDF0050.79.2015 wieloletnia prognoza cd..pdf (3,19MB)
PDF0050.79.2015 wieloletnia prognoza cd..pdf (3,19MB)
PDF0050.80.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015 rok.pdf (2,09MB)
PDF0050.81.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015 rok.pdf (1,97MB)
PDF0050.82.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015rok.pdf (867,53KB)
PDF0050.83.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015r..pdf (1,44MB)
PDF0050.84.2015 w spr. kom. egzamin.dla nauczuciela ubiegającego sie o awans.pdf (446,56KB)
PDF0050.85.2015 w spr. normy zużycia paliwa prze jednostki OSP.pdf (1,56MB)
PDF0050.86.2015 w spr.zmian w budżecie gminy na 2015r..pdf (441,98KB)
PDF0050.87.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015r..pdf (424,44KB)
PDF0050.88.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015r..pdf (1,75MB)
PDF0050.89.2015 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf (1,95MB)
PDF0050.90.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015r..pdf (531,95KB)
PDF0050.91.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015r..pdf (3,29MB)
PDF0050.92.2015 w sp. otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,25MB)
PDF0050.93.2015 w spr. powołana Komisji Konkursowej do opiniowania ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf (356,38KB)
PDF0050.94.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015r..pdf (549,78KB)
PDF0050.95.2015 w spr. zmiany załącznika do Zarządzenia 0050.89.2015.pdf (426,72KB)
 

2016 rok

PDF0050.96.2016 w spr. powołania Kom. do rozstrzygnięcia konursu na wykonanie zadania z zakresu upowaszechniania kultury fizycznej.pdf (340,13KB)
PDF0050.97.2016 w spr. przekazania pl. fin. na 2016r.0001.pdf (5,04MB)
PDF0050.97.2016 Dochody c.d..pdf (5,68MB)
PDF0050.97.2016 Plan wydatków.pdf (8,78MB)
PDF0050.97.2016 wydatki cd..pdf (8,92MB)
PDF0050.97.2016 c.d. zadania zlecone, inwestycyjne0001.pdf (7,21MB)
PDF0050.97.2016 Plan wydatków oswiata cd..pdf (6,52MB)
PDF0050.97.2016 Wydatki cd.pdf (6,91MB)
PDF0050.98.2016 w spr.ustalenia harmonogramu rekrutacji do przedszkola.pdf (1,11MB)
PDF0050.99.2016 w spr. nieodpłatnego nabycia działek od ANR pod drogi gminne.pdf (526,12KB)
PDF0050.100.2016 w spr. ogłoszenia terminów rekrutacji do szkół podstawowych.pdf (1,05MB)
PDF0050.101.2016 w spr. zmian w budżecie gminy na 2016r..pdf (422,76KB)
PDF0050.102.2016 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (0)

PDF0050.104.2016 w spr. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości.pdf (347,83KB)
PDF0050.105.2016 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (1,14MB)
PDF0050.106.2016 w spr. nieodpłatnego przekazania środka trwałego.pdf (588,86KB)
PDF0050.107.2016 w spr. planu dofin. form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (1,32MB)
PDF0050.108.2016 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1,99MB)
PDF0050.109.2016 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchjomości przeznaczonych do sprzedazy w formie bezprzetragowej.pdf (947,43KB)
PDF0050.110.2016 w spr. wyznaczenia OPS do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf (291,15KB)
PDF0050.111.2016 w spr. przedstawienia rocznego0001.pdf (7,81MB)
PDF0050.111.2016 cd..pdf (7,16MB)
PDF0050.111.2016 cd.2.pdf (8,07MB)
PDF0050.112.2016 w spr.nabycia od osoby fizycznej nieruchomości poł. w Niezdrowicach.pdf (183,89KB)
PDF0050.113.2016 w spr. nabycia od osoby fiz. nieruchomości.pdf (184,02KB)
PDF0050.114.2016 w spr. nabycia nieruchomości położonej w Sieroniowicach.pdf (184,04KB)
PDF0050.115.2016 w spr. nabycia nieruchomości od osoby fizycznej połozonej w Balcarzowicach.pdf (151,58KB)
PDF0050.116.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf (2,66MB)
PDF0050.117.2016 w spr. ceny jednostkowej za usługę wywozu nieczystości płynnych.pdf (414,19KB)
PDF0050.118.2016 w spr. odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (332,99KB)
PDF0050.119.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok..pdf (2,24MB)
PDF0050.120.2016 w spr. zm. budżetu i w budżeie gminy na 2016r..pdf (1 004,09KB)
PDF0050.121.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf (1,45MB)
PDF0050.122.2016 w spr. zmiany zarządenia nr 0050.120.2016r..pdf (830,75KB)
PDF0050.123.2016 w spr. zm. planów finansowych na 2016 rok.pdf (554,51KB)
PDF0050.124.2016 w spr. zm. budżetu gminy na 2016r..pdf (823,04KB)
PDF0050.125.2016 w spr. zm. planów finansowych na 2016 rok.pdf (534,46KB)
PDF0050.126.2016 w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmsitrza Ujazdu za wyniki w nauce....pdf (1,27MB)
PDF0050.127.2016 w spr. wyznaczenia szkoły podstawowej jako miejsca realizacji obowiazku szkolnego.pdf (467,28KB)
PDF0050.128.2016 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych.pdf (294,15KB)
PDF0050.129.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf (1,12MB)
PDF0050.130.2016 w spr. nabycia dz. 4451 o pow. 0,00213 ha od osoby fizycznej na cele publiczne.pdf (480,64KB)
PDF0050.131.2016 w spr. zmiany zarządzenia Nr 0050.63.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 117.11.2011r..pdf (382,42KB)
PDF0050.132.2016 w spr. nabycia od osoby fizycznej za odszkodowanie dz. nr 1795 o pow. 0,0074 ha.pdf (472,59KB)
PDF0050.133.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf (1,63MB)
PDF0050.134.2016 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (474,45KB)
PDF0050.135.2016 w spr. zmian budżetu gminy na 2016rok.pdf (851,00KB)
PDF0050.136.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf (889,82KB)
PDF0050.137.2016 w spr. ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf (447,88KB)
PDF0050.138.2016 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Z- Wódka.pdf (967,26KB)
PDF0050.139.2016 w spr. przedst. informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.pdf (8,92MB)
PDF0050.139.2013 Dochody.pdf (9,39MB)
PDF0050.139.2016 w spr. przedst. informacji cd..pdf (6,10MB)
PDF0050.139.2013 Wydatki.pdf (6,65MB)
PDF0050.139.2016 Inwestycje.pdf (4,43MB)
PDF0050.139.2016 Wydatki cd..pdf (7,70MB)
PDF0050.140.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r.pdf (1,06MB)
PDF0050.141.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf (1,46MB)
PDF0050.142.2016 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (470,24KB)
PDF0050.143.2016 w spr. zm. planów finansowych na 2016 rok.pdf (3,53MB)
PDF0050.144.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r.pdf (1,04MB)
PDF0050.145.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf (1,82MB)
PDF0050.146.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r..pdf (1,10MB)
PDF0050.147.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf (1,43MB)
PDF0050.148.2016 w spr. zmiany w budżecie gminy na 2016r..pdf (473,14KB)
PDF0050.149.2016 w spr. wyznaczenia Pani Morawiec- Konieczny do zastepowania dyrektora PSP w Jaryszowie na czas nieobecności dyrektora.pdf (283,54KB)
PDF0050.150.2016 w spr. wyznaczenia P. Iwony Piela do zastepowania dyrektora PSP w Olszowej na czas nieobecnosci dyrektora.pdf (274,86KB)
PDF0050.151.2016 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej połozonej w Jaryszowie przenaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.pdf (1,03MB)
PDF0050.152.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf (3,30MB)
PDF0050.153.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r..pdf (1,42MB)
PDF0050.154.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf (1,61MB)
PDF0050.155.2016 w spr. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Ujazdowkiego Inkubatora Przedsiebiorczości.pdf (342,14KB)
PDF0050.156.2016 w spr. zmiany planów finanowych na 2016 r..pdf (3,10MB)
PDF0050.157.2016 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedży w formie bezprzetargowej.pdf (1,15MB)
PDF0050.158.2016 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Zimnej Wódce.pdf (1,10MB)
PDF0050.159.2016 w spr. ogłoszenia konsultacji Projketu rocznego programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2017 rok.pdf (2,47MB)
PDF0050.160.2016 w spr.przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2014 rok.pdf (10,13MB)
PDF0050.161.2016 w spr. przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.pdf (9,85MB)
PDF0050.162.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016rok.pdf (986,58KB)
PDF0050.163.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf (1,15MB)
PDF0050.164.2016 w spr. nabycia od osoby fizyczne, za odszkodowaniem działki położonej w Sieroniowicach.pdf (497,90KB)
PDF0050.165.2016 w spr.uchylające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.pdf (324,00KB)
PDF0050.166.2016 w spr. zmian budzetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (1,00MB)
PDF0050.167.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf (1,24MB)
PDF0050.168.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf (4,47MB)
PDF0050.169.2016 w spr. ogloszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf (1,93MB)
PDF0050.170.2016 w spr. zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie ujazd i jej jednostkach.pdf (4,29MB)
PDF0050.171.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (1,43MB)
PDF0050.172.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf (2,00MB)
PDF0050.173.2016 w spr.otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,25MB)

PDF0050.174.2016 w spr. powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (357,53KB)

PDF0050.175.2016 w spr. zmiany pl. fin. na 2016.pdf (1,75MB)
PDF0050.176.2016 w spr. udzielenia Kierownikowi OPS upoważnienia do przeprowadzania postepowania... w spr. dodatków mieszkaniowych.pdf (321,06KB)
PDF0050.177.2016 w spr. powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publ. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (354,36KB)
PDF0050.178.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf (1,77MB)
PDF0050.179.2016 w spr. powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczeń z nakazu Organu Inspekcji Weterynaryjnej.pdf (433,59KB)

 

2017 rok

PDF0050.180.2017 w spr. przekazania planów finansowych na 2017 rok ( dochody).pdf (11,94MB)

PDF0050.180.2017 Wydatki.pdf (13,65MB)
PDF0050.180.2017 wydatki cd..pdf (2,80MB)
PDF0050.181.2017 w spr. nieodpłatnego nabycia działki w Olszowej stanowiącej własność Sakrbu Państwa.pdf (439,68KB)
PDF0050.182.2017 w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w miejscowości Zimna W ódka.pdf (1,18MB)
PDF0050.183.2017 w spr. ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli....pdf (3,45MB)
PDF0050.184.2017 w spr. ceny jednostkowej za usługę wywozu nieczystości płynnych za pomoca samochodu asenizacyjnego.pdf (412,27KB)
PDF0050.185.2017 w spr. sprzedaży w formie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego mieszczącego się w bydynku wielorodzinnym przy ul. Kwiatowej 3 w Ujeździe.pdf (1,23MB)
PDF0050.186.2017 w spr. zmian budżetu gminy na 2017 rok.pdf (417,67KB)
PDF0050.187.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017rok.pdf (522,30KB)

PDF0050.188.2017 w spr. ustalenia normy paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego.pdf (290,60KB)
PDF0050.189.2017 w spr. nieodpłatnego nabycia działki nr 312 polozonej w Nierzdrowicach stanowiącej własnośc Skarbu Państwa.pdf (445,26KB)
PDF0050.190.2017 w spr. ustelenia terminów prowadadzenia postepowania rekrutacyjnego i uzupełniajacego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 20172018.pdf (1,16MB)
PDF0050.191.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (2,48MB)

PDF0050.192.2017 w spr. zasad gospodarowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki dróg i budynków będących w dyspozycji Gminy Ujazd.pdf (491,04KB)
PDF0050.193.2017 w spr. ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego , w tym składania dokumentów do klas pierwszych szkółpodstawowych.pdf (103,90KB)
PDF0050.194.2017 w spr.ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017r..pdf (172,89KB)

PDF0050.195.2017 w spr. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2016r..pdf (2,89MB)

PDF0050.195.2017 cd..pdf (3,36MB)
PDF0050.195.2017 cd..pdf (1,64MB)
PDF0050.196.2017 w spr. wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017-2018.pdf (327,53KB)
PDF0050.197.2017 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania Regulaminu Organizacyjnego.pdf (55,82KB)
PDF0050.198.2017 w spr powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu.pdf (44,89KB)
PDF0050.199.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (205,26KB)
PDF0050.200.2017 w spr. nabycia działki o pow. 0,0320 ha położonej w Kluczu od osoby fizycznej na cele publiczne..pdf (56,37KB)
PDF0050.201.2017 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiacych mienie komunalne gminy.pdf (168,17KB)
PDF0050.202.2017 w spr. zmian budżetu gminy na 2017 rok.pdf (56,72KB)
PDF0050.203.2017 w spr.zmiany planów finansowych na 2017r..pdf (54,85KB)
PDF0050.204.2017 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowościach Ujazd,Niezdrowice, Zimna Wódka i Jaryszów.pdf (256,32KB)
PDF0050.205.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 r..pdf (178,57KB)
PDF0050.206.2017 w spe. zmian budżetu gminy na 2017 rok.pdf (41,86KB)
PDF0050.207.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (41,06KB)
PDF0050.208.2017r.w spr. nabycia dziaki od osoby fizycnzej na cele publiczne.pdf (452,21KB)
PDF0050.209.2017 w spr.ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf (244,24KB)
PDF0050.210.2017 nieodpłatnego naycia od ANR OT w Opolu działek polożonych Ujeździe pod budowę PSZOK.pdf (56,13KB)

PDF0050.211.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (354,56KB)
PDF0050.212.2017 w spr. ustanowienia Regulaminu Gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Ujazd.pdf (448,84KB)
PDF0050.213.2017 w spr. nabycia działki położonej w Zimnej Wódce na cele publiczne.pdf (452,48KB)
PDF0050.214.2017 w spr. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf (126,08KB)
PDF0050.215.2017 w spr.zmiany planów finansowych na 2017r..pdf (295,69KB)
PDF0050.216.2017 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf (315,48KB)
PDF0050.217.2017 w spr.powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopie.pdf (46,46KB)
PDF0050.218.2017 w spr.powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (46,47KB)
PDF0050.219.2017 w spr. zmian budżetu gminy na 2017 rok.pdf (64,44KB)
PDF0050.220.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (60,08KB)
PDF0050.221.2017 w spr.odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf (33,23KB)
PDF0050.222.2017 w spr.przedstawienia informacji z przebiegu wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2017 rok..pdf (1,79MB)
PDF0050.222.2017 cd..pdf (2,30MB)
PDF0050.222.2017 cd. wydatki.pdf (1,97MB)

PDF0050.224.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (422,71KB)

PDF0050.225.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (336,13KB)
PDF0050.226.2017 w spr.wyznaczenia Pani Ilony Morawiec-Konieczny do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie na czas nieobecności dyrektora..pdf (27,35KB)
PDF0050.227.2017 w spr.wyznaczenia Pani Iwony Piela do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej na czas nieobecności dyrektora..pdf (26,00KB)
PDF0050.228.2017 w spr.zmian budżetu gminy na 2017 rok.pdf (55,79KB)
PDF0050.229.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok..pdf (53,24KB)
PDF0050.230.2017 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (160,18KB)
PDF0050.231.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017r..pdf (180,53KB)
PDF0050.232.2017 w spr. ogłoszenia konsultacji projektu roczengo programu współ[pracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mow w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariaci.pdf (204,14KB)
PDF0050.233.2017 w spr. zmiany budżetu gminy na 2017rok.pdf (110,06KB)
PDF0050.234.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (169,67KB)
PDF0050.235.2017 w spr. nieodpłatnego nabycia działek Skarbu Państwa od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod drogi gminne.pdf (45,82KB)
PDF0050.236.2017 w spr. przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2018 rok.pdf (1,13MB)
PDF0050.236.2017 cd..pdf (2,63MB)
PDF0050.236.2017 cd.2.pdf (899,74KB)
PDF0050.237.2017 w spr. przedłożenia projketu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2018-2024.pdf (1,17MB)
PDF0050.238.2017 w spr. odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf (32,44KB)
PDF0050.239.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (491,47KB)
PDF0050.240.2017 w spr.ogłoszenia konkursu ofert na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadania z zakresu ochrony zdrowia.pdf (178,78KB)
PDF0050.241.2017 w spr.zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (156,34KB)
PDF0050.242.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (209,35KB)
PDF0050.243.2017 w spr.otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (137,67KB)
PDF0050.244.2017 w spr. nabycia od osoby fizycznej za odszkodowaniem działek na cele publiczne.pdf (461,52KB)
PDF0050.245.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 r..pdf (328,37KB)
PDF0050.246.2017 w spr. zmian budżetu gminy na 2017r..pdf (66,50KB)
PDF0050.247.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (101,12KB)
PDF0050.248.2017 w spr. powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (37,43KB)
PDF0050.249.2017 w spr. powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wykonania zadania publ. z zakresu ochrony zdrowi.pdf (34,53KB)
PDF0050.250.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf (206,11KB)

Rok 2018
PDF0050.251.2018 w spr. rozliczenia udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.pdf (42,00KB)
PDF0050.252.2018 w spr. ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych.pdf (130,89KB)
PDF0050.253.2018 w spr. ustelenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf (110,83KB)
PDF0050.254.2018 w spr. przekazania planów finansowych na 2018 rok - dochody.pdf (2,14MB)
PDF0050.254.2018 - wydatki.pdf (4,28MB)
PDF0050.254.2018 - wydatki cd..pdf (2,85MB)
PDF0050.255.2018 w spr.ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy Ujazd....pdf (225,04KB)
PDF0050.256.2018 w spr.zmian budzetu gminy na 2018 rok.pdf (42,01KB)
PDF0050.257.2018 w spr. zmianyu planów finansowych na 2018 rok.pdf (126,97KB)
PDF0050.258.2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP im Adama Mickiewicza w Ujeździe.pdf (288,86KB)
PDF0050.259.2018 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej.pdf (115,25KB)
PDF0050.260.2018 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf (99,83KB)
PDF0050.261.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko PSP w Olszowej.pdf (62,64KB)
PDF0050.262.2018 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora PSP im. Adama Mickiewicza w Ujeździe.pdf (63,08KB)
PDF0050.263.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf (233,75KB)
PDF0050.264.2018 w spr. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2017 rok.pdf (2,99MB)
PDF0050.264.2018 cd..pdf (5,12MB)
PDF0050.265.2018 w spr. zatwierdzenia knkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe.pdf (44,61KB)
PDF0050.266.2018 w spr. planów finansowych na 2018 rok.pdf (262,23KB)
PDF0050.267.2018 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych.pdf (153,59KB)
PDF0050.268.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018r,..pdf (40,20KB)
PDF0050.269.2018 w spr. planów finansowych na 2018 rok.pdf (71,58KB)
PDF0050.270.2018 w spr. stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne.pdf (41,63KB)
PDF0050.271.2018 w spr. planów finansowych na 2018 rok.pdf (44,89KB)
PDF0050.272.2018 w spr. przyjęcia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.pdf (351,53KB)
PDF0050.273.2018 w spr. planów finansowych na 2018 rok.pdf (239,51KB)
PDF0050.274.2018 w spr. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe.pdf (630,47KB)
PDF0050.275.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf (42,39KB)
PDF0050.276.2018 w spr. ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.pdf (93,51KB)
PDF0050.277.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf (361,03KB)

PDF0050.278.2018 w spr. organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa (2).pdf (96,60KB)
PDF0050.279.2018 w spr. zmiany planów fifnasowych na 2018 rok.pdf (225,83KB)
PDF0050.280.2018 w spr. ceny jednostkowej za usługę wywuzu nieczystości płynnych.pdf (37,42KB)
PDF0050.281.2018 w spr.zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf (78,39KB)
PDF0050.282.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018rok.pdf (110,87KB)

PDF0050.283.2018 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (49,64KB)
PDF0050.284.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf (150,52KB)
PDF0050.286.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf (66,19KB)
PDF0050.287.2018 w spr. zmiany planóqw finansowych na 2018 rok.pdf (175,38KB)
PDF0050.288.2018 w spr. powołania Zastepcy Burmsitrza UjaZdu oraz ustelenia jego wynagrodzenia.pdf (34,59KB)
PDF0050.289.2018 w spr. okreslenia zakresu zadań i odpopwiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Burmistrza Ujazdu.pdf (144,88KB)
PDF0050.290.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf (125,01KB)
PDF0050.291.2018 w spr.zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf (136,46KB)
PDF0050.292.2018 w spr. wyznaczenia miejsc na terenie gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie plakatow wyborczych.pdf (45,60KB)
PDF0050.293.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018r.pdf (306,12KB)
PDF0050.294.2018 cd.pdf (5,48MB)
PDF0050.294.2018 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r..pdf (2,48MB)
PDF0050.295.2018 w spr. wyznaczenia Pani Ilony Morawiec-Konieczny do zastępowania dyrektora PSP w Jaryszowie.pdf (27,80KB)
PDF0050.296.2018 w spr. yznaczenia Pani Lucyny Wisnia do zastępowania dyrektora PSP w Olszowej.pdf (26,78KB)
PDF0050.297.2018 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacvzonej do dzierżawy.pdf (101,16KB)
PDF0050.298.2018 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nogowczycach.pdf (303,21KB)
PDF0050.299.2018 w spr. realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom szkoła-dom.pdf (363,43KB)
PDF0050.300.2018 w spr. nabycia od osób fizycznych za odszkodowaniem działki połozonej w Jaryszowie.pdf (60,45KB)
PDF0050.301.2018 w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf (480,74KB)
PDF0050.302.2018 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf (64,85KB)
PDF0050.303.2018 w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf (127,39KB)
PDF0050.304.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018rok.pdf (46,04KB)
PDF0050.305.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf (62,50KB)
PDF0050.306.2018 w spr. zmiany planów finasnowych na 2018 rok.pdf (477,76KB)
PDF0050.307.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018r..pdf (45,82KB)
PDF0050.309.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018rok.pdf (106,37KB)
PDF0050.310.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018rok.pdf (108,63KB)