Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu Uchwały Nr XLIX.315.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławęcicka 19, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl w zakładce Akty prawne/ Gospodarka Przestrzenna.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
z dnia 6 września 2022 r. poz. 2387 i weszła w życie w dniu 21 września 2022 r.
 

 

BURMISTRZ UJAZDU

Hubert Ibrom

 

PDFmpzp Niezdrowice podsumowanie.pdf (135,88KB)

PDFakt.pdf (1,15MB)