Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej - SIM


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ujazdu
o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538),

zawiadamiam

o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej planowanej do zlokalizowania w Ujeździe, woj. opolskie, na działkach o numerach 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2284, 2285, polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Z wnioskiem można zapoznać się na stronie BIP oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka19, pokój nr 12.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. wniosku, kierując je do Burmistrza Ujazdu w formie:

  • papierowej na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd,
  • elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres e-mail: 

w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

 Burmistrz Ujazdu
(-) Hubert Ibrom

Załączniki:

PDFWniosek o udostępnienie lokalizacji inwestycji.pdf (220,77KB)
PDF1. Wypis z rejestru gruntów.pdf (1,02MB)
PDF2.1 Wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd - SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.pdf (287,27KB)
PDF2.2 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd - SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.pdf (203,70KB)
PDF3.1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 29.05.2023 r.pdf (1,12MB)
PDF3.2 Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 29.05.2023 r.pdf (214,71KB)
PDF4. Oświadczenie inwestora.pdf (349,15KB)
PDF5. Zaświadczenia Burmistrza o możliwości przyjęcia dzieci do szkoły z dnia 24.02.2023 r.pdf (36,81KB)
PDF6. Zakres inwestycji na mapie zasadniczej.pdf (1,02MB)
PDF7. Licencja mapy zasadniczej.pdf (104,65KB)
PDF8. Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta.pdf (129,30KB)
PDF9. Zaświadczenie - wypis z listy architektów.pdf (219,87KB)
PDF10.1. Projekt zagospodarowania terenu.pdf (772,77KB)
PDF10.2. Rzut parteru - BUDYNEK A.pdf (456,83KB)
PDF10.3. Rzut piętra 1 - BUDYNEK A.pdf (430,58KB)
PDF10.4. Rzut piętra 2 - BUDYNEK A.pdf (437,02KB)
PDF10.5. Rzut piętra 3 - BUDYNEK A.pdf (448,20KB)
PDF10.6. Elewacje płn. i płd. - BUDYNEK A.pdf (2,40MB)
PDF10.7. Elewacje wsch. i zach. - BUDYNEK A.pdf (748,62KB)
PDF10.8. Rzut parteru - BUDYNEK B.pdf (413,34KB)
PDF10.9 Rzut piętra 1 - BUDYNEK B.pdf (392,95KB)
PDF10.10 Rzut piętra 2 - BUDYNEK B.pdf (396,57KB)
PDF10.11 Rzut piętra 3 - BUDYNEK B.pdf (401,90KB)
PDF10.12. Elewacje płn i płd. - BUDYNEK B.pdf (1,78MB)
PDF10.13. Elewacje wsch. i zach. - BUDYNEK B.pdf (740,67KB)
PDF11. Załącznik - LOKALIZACJA ZJAZDÓW.pdf (756,02KB)
PDF12. Załącznik - ODLEGŁOŚĆ DO SZKOŁY.pdf (2,48MB)
PDF13. Załącznik - ODLEGŁOŚĆ DO URĄDZEŃ SPORTU.pdf (2,48MB)
PDF14. Załącznik - ODLEGŁOŚĆ DO PRZYSTANKU.pdf (4,51MB)