Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ujazd

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały
Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Ujazd

Burmistrz Ujazdu ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ujazd.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Ujazd.

 

Konsultacje społeczne będą trwały od 16 stycznia 2024 r. do 14 lutego 2024 r.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
 • Otwartego spotkania konsultacyjnego. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 22 stycznia 2024 r. o godz. 15.00 (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd),
 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe (Sekretariat – piętro) oraz umieszczonego na stronie internetowej ujazd.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ujazd.pl/ (zakładka Rewitalizacja Gminy Ujazd w menu tematycznym), który należy przesłać na adres plany@ujazd.pl, złożyć osobiście/korespondencyjnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe lub wypełnić formularz on-line https://forms.gle/pN8u571y4hywKJYPA,
 • zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej ujazd.pl – link: https://forms.gle/pN8u571y4hywKJYPA.
 1. Projekt dokumentu wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą do 14 lutego 2024 r.:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ujazd.pl/l i na stronie Internetowej www.ujazd.pl,
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd w godzinach pracy urzędu.
 1. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu):
 • drogą elektroniczną na adres: plany@ujazd.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Ujeździe lub osobiście w godzinach pracy urzędu: ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd,
 • poprzez formularz uwag on-line (ankieta): https://forms.gle/pN8u571y4hywKJYPA.
 1. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.ujazd.pl oraz http://bip.ujazd.pl/

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 14 lutego 2024 r.

BURMISTRZ UJAZDU

 

PDFDiagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ujazd.pdf (4,63MB)
PDFFormularz konsultacyjny dotyczący obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.pdf (731,03KB)
PDFProjekt uchwały ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ujazd.pdf (97,68KB)
PDFMapa poglądowa obszaru rewitalizacji.pdf (230,73KB)
PDFMapa obszaru rewitalizacji - podobszar I II III.pdf (10,58MB)
PDFMapa obszaru rewitalizacji - podobszar II III.pdf (8,76MB)
PDFMapa obszaru rewitalizacji - podobszar Olszowa.pdf (6,04MB)
PDFMapa obszaru rewitalizacji - podobszar Stary Ujazd.pdf (9,15MB)
PDFMapa obszaru rewitalizacji_podobszar Zimna Wódka.pdf (8,95MB)
PDFMapa poglądowa obszaru zdegradowanego.pdf (214,41KB)
PDFMapa obszaru zdegradowanego - podobszar I.pdf (10,13MB)
PDFMapa obszaru zdegradowanego - podobszar II.pdf (9,74MB)
PDFMapa obszaru zdegradowanego - podobszar III.pdf (8,45MB)
PDFMapa obszaru zdegradowanego - podobszar Olszowa.pdf (6,05MB)
PDFMapa obszaru zdegradowanego - podobszar Sieronowice.pdf (7,49MB)
PDFMapa obszaru zdegradowanego - podobszar Stary Ujazd.pdf (8,80MB)
PDFMapa obszaru zdegradowanego - podobszar Zimna Wódka.pdf (9,01MB)
PDFUzasadnienie do projektu uchwały.pdf (70,13KB)