Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.17.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ujazd, Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd na lata 2024-2030.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe nr LXX.471.2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd na lata 2024-2030.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr II.17.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd na lata 2024-2030.pdf (201,71KB)