Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.20.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI.448.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024- 2031, zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI.448.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wykaz przedsięwzięć, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do zmian zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDFUchwała Nr II.20.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-05-2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (724,00KB)