Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2010-2014

 
2010 rok

PDF0151.1.2010 w spr. ogloszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf (1,21MB)

PDF0151.2.2010 w spr. powołania Komisji do rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf (188,68KB)

PDF0151.3.2010 w spr. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf (812,03KB)

PDF0151.4.2010 w spr. zmian budżetu gminy na 2010 rok.pdf (361,31KB)

PDF0151.5.2010 w spr. zmiany planów finansowych na 2010 rok.pdf (1,75MB)

PDF0151.6.2010 w spr. zmiany planów finansowych na 2010 rok.pdf (4,37MB)

 

2011 rok

PDF0050.7.2011 w spr. powołania komisji do rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert.pdf (231,41KB)

PDF0050.9.2011 w spr.zmian w budżecie gminy na 2011 rok.pdf (401,59KB)

PDF0050.10.2011 w spr. powołania komisji przyznajacej stypendia naukowe i specjalne uczniom.pdf (313,72KB)

PDF0050.11.2011 w spr. wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf (2,25MB)

PDF0050.12.2011 w spr ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (974,10KB)

PDF0050.13.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (675,67KB)

PDF0050.14.2011 w spr.zmina w budżecie gminy na 2011 rok.pdf (448,19KB)

PDF0050.15.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 20011.pdf (1,99MB)

PDF0050.16.2011 w spr zmiany wieloletniej prognozy finanowej na 2011 rok.pdf (2,20MB)

 PDF0050.17.2011 w spr powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf (365,40KB)

PDF0050.18.2011 w spr ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (972,71KB)

PDF0050.19.2011 w spr założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Ujazd na rok szkolny 2011-2012.pdf (4,53MB)

PDF0050.20.2011 w spr zmian budżetu gminy na 2011 rok.pdf (354,52KB)

PDF0050.21.2011 w spr zmiany planów finmansowych na 2011 rok.pdf (371,25KB)

PDF0050.23.2011 w spr.zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (706,39KB)

PDF0050.24.2011 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf (2,16MB)

PDF0050.25.2011 w spr. planów finansowych na 2011 rok.pdf (881,47KB)

PDF0050.26.2011 w spr. zmiany wieloelteniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf (2,21MB)

PDF0050.27.2011 w spr. powołania komisji do oceny konkursu Opolskie kwitnące 2011.pdf (220,89KB)

PDF0050.28.2011 w spr. zmian budżetru gminy na 2011 rok.pdf (803,34KB)

PDF0050.29.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (774,55KB)

PDF0050.31.2011 w spr. zmiany planów finansowcyh na 2011 rok.pdf (567,05KB)

PDF0050.32.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (1,51MB)

PDF0050.33.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (459,87KB)

PDF0050.34.2011 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (319,93KB)

PDF0050.35.2011 w spr. zmian budzetu i w budżecie gminy na 2011 rok.pdf (654,05KB)

PDF0050.36.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (695,42KB)

 PDF0050.37.2011w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.pdf (325,44KB)

 PDF0050.38.2011 w spr.wyznaczenia obwodowej Komisji wyborczej w Gminie Ujazd do głosowania korespondencyjnego.pdf (192,48KB)

 PDF0050.39.2011 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.pdf (207,20KB)

 PDF0050.40.2011 w spr.zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (2,79MB)

PDF0050.41.2011 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf (1,53MB)

PDF0050.42.2011 w spr. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wybprow parlamentarnych.pdf (220,54KB)

PDF0050.43.2011 w spr. nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 259.16.pdf (375,53KB)

PDF0050.44.2011 w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzednika wyborczego.pdf (211,72KB)

PDF0050.45.2011 w spr. powołania składów osobowych OKW.pdf (1,67MB)

PDF0050.46.2011 w spr. ustalenia stawek czynszu za dzierżawe gruntów mienia komunalnego Gminy Ujazd.pdf (493,92KB)

PDF0050.47.2011 w spr. ustalenia stwek czynszu za dzierżawe gruntów mienia komunalnego Gminy Ujazd.pdf (558,59KB)

PDF0050.48.2011 w spr. zmiany planów finasnowych na 2011 rok.pdf (3,18MB)

PDF0050.49.2011 w spr. powołania komisji kwalifikacyjnej przyznajacej nagrody Burmistrza dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowo- wychowawczych z terenu gminy Ujazd.pdf (293,54KB)

PDF0050.50.2011 w spr. zmian budżetu gminy na 2011 rok.pdf (766,02KB)

PDF0050.51.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (632,92KB)

PDF0050.52.2011 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf (994,68KB)

PDF0050.53.2011 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (966,24KB)

PDF0050.54.2011 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (1,24MB)

PDF0050.55.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (1,35MB)

PDF0050.56.2011 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf (1,56MB)

 PDF0050.56.2011 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf (1,56MB)

 PDF0050.57.2011 w spr. wprowadzenia do użytku Planu Operacyjnego Ochrony przed powidzia Gminy Ujazd.pdf (5,33MB)

PDF0050.58.2011 w spr.zmian budżetu gminy na 2011 rok.pdf (997,55KB)

PDF0050.59.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (1,51MB)

PDF0050.60.2011 w spr. ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi ... na 2012 rok.pdf (2,46MB)

PDF0050.61.2011 w spr. przedłożenia projektu uchwaly wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2012.2015.pdf (5,90MB)

PDF0050.62.2011 w spr. przedłozenia projektu uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2012 rok.pdf (1,81MB)

PDF0050.63.2011 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania Regulaminu organizacyjnego.pdf (396,08KB)

PDF0050.64.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (4,10MB)

PDF0050.66.2012 w spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf (2,06MB)

PDF0050.67.2011 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek własnosci Gminy Ujazd.pdf (315,10KB)

PDF0050.68.2011 w spr. zmian budżetu gminy na 2011 rok.pdf (372,82KB)

PDF0050.69.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (929,14KB)

PDF0050.70.2011 w spr. ogloszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf (2,10MB)

PDF0050.71.2011 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy.pdf (1,26MB)

PDF0050.73.2011 w spr. zmian budzetu i w budżecie gminy na 2011 rok.pdf (1,55MB)

PDF0050.72.2011 w spr. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf (969,73KB)

PDF0050.74.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (2,23MB)

PDF0050.75.2011 w spr. stawek czynszu za lokale mieszkalne.pdf (275,64KB)

PDF0050.76.2011 w spr. zmian budżetu gminy na 2011 rok.pdf (369,57KB)

PDF0050.77.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (1,42MB)

PDF0050.78.2011 w spr. zmiany planów finansowych na 2011 rok.pdf (1,54MB)

PDF0050.79.2011 w spr. wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok.pdf (2,20MB)

PDF0050.80.2011 w spr. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykoannie zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia w 2012 r..pdf (243,46KB)

 

2012 Rok

PDF0050.81.2012 w spr.powolania Komisji do rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.pdf (239,50KB)

PDF0050.82.2012 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (881,67KB)

PDF0050.83.2012 w spr.przekazania planów finansowych na 2012 rok.pdf (327,82KB)

PDF0050.84.2012 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf (1,21MB)

PDF0050.86.2012 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (901,62KB)

PDF0050.87.2012 w spr.zmiany planow finansowych na 2012 rok.pdf (1,74MB)

PDF0050.88.2012 w spr. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011rok.pdf (370,24KB)

PDF0050.89.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (1,16MB)

PDF0050.90.2012 w spr.założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gmine Ujazd na rok szkolny 2012-2012.pdf (4,74MB)

PDF0050.91.2012 w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (473,27KB)

PDF0050.92.2012 w spr.zmiany planow finansowych na 2012 rok.pdf (496,99KB)

PDF0050.93.2012 w spr.zmiany planow finansowych na 2012 rok.pdf (3,78MB)

PDF0050.94.2012 w spr. zmieny wieloeltniej prognozy finansowej na 2012 rok.pdf (3,01MB)

PDF0050.95.2012 w spr. powołania Stalego Dyżuru Burmistrza Ujazdu.pdf (397,92KB)

PDF0050.96.2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (1,20MB)

PDF0050.97.2012 w spr. udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.pdf (310,90KB)

PDF0050.98.2012 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (946,04KB)

PDF0050.99.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (939,92KB)

PDF0050.100.2012 w spr. Nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa działek w Ujeździe.pdf (389,99KB)

PDF0050.101.2012 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,03MB)

PDF0050.102.2012 w spr. zmiany planów finasnowych na 2012 rok.pdf (2,83MB)

PDF0050.103.2012 w spr. zmian budżetu gminy na 2012 rok.pdf (623,16KB)

PDF0050.104.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (744,41KB)

PDF0050.105.2012 w spr. zmian budżetu gminy na 2012 rok.pdf (426,20KB)

PDF0050.106.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (1,16MB)

PDF0050.107.2012 w spr.zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok.pdf (3,29MB)

PDF0050.108.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (1,02MB)

 PDF0050.109.2012 w spr. zmian budzetu gminy na 2012 rok.pdf (677,05KB)

PDF0050.110.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (1,74MB)

PDF0050.111.2012 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1,18MB)

PDF0050.112.2012 w spr. zlecenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (391,69KB)

PDF0050.113.2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (1,26MB)

PDF0050.114.2012 w spr. zmian zasad rachunkwości.pdf (5,80MB)

PDF0050.115.2012 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.pdf (4,09MB)

PDF0050.116.2012 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (461,76KB)

PDF0050.117.2012 w spr. realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom.pdf (628,32KB)

PDF0050.118.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (2,29MB)

PDF0050.119.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (2,50MB)

PDF0050.120.2012 w spr. uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie.pdf (432,49KB)

PDF0050.121.2012 w spr. powołania komisji kwalifikacyjnej przyznającej nagrody Burmsitrza dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych z terenu gminy Ujazd..pdf (398,33KB)

PDF0050.122.2012 w spr. udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczenia woli w imieniu Burmistrza Ujazdu w zakresie zarządu mieniem Gminy, objętych statutowymi zadaniami GZO.pdf (467,17KB)

PDF0050.123.2012 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (1,68MB)

PDF0050.124.2012 w spr zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (1,82MB)

PDF0050.125.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (959,83KB)

PDF0050.126.2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf (1,14MB)

PDF0050.127.2012 w spr. odwołania i powołania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie.pdf (451,77KB)

PDF0050.128.2012 w spr. wyznaczenia Pani Ilony Morawiec-Konieczny do zastepowania dyrektora PSP w Jaryszowie w przypadku jego nieobecności.pdf (486,68KB)

PDF0050.129.2012 w spr wyznaczenia Pana Bernadeta Kasperczyk do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podsatwowej w Ujeździe w przypadku jego nieobecności.pdf (486,79KB)

PDF0050.130.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (4,29MB)

PDF0050.131.2012 w spr. zmian budżetu gminy na 2012 rok.pdf (1,04MB)

PDF0050.132.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (1,08MB)

PDF0050.133.2012 w spr.ogłoszenia Projketu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2013.pdf (2,53MB)

PDF0050.134.2012 w spr. przedłożenia projketu uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2013 rok.pdf (1,45MB)

PDF0050.135.2012 w spr przedłożenia projketu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2013- 2019.pdf (3,55MB)

PDF0050.136.2012 w spr.zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (1,18MB)

PDF0050.137.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (2,49MB)

PDF0050.138.2012 w spr. stawek czynszu za lokale mieszkalne.pdf (446,87KB)

PDF0050.139.2012 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (484,39KB)

PDF0050.140.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (2,11MB)

PDF0050.141.2012 w spr. przeprowadzenia konsultacji.pdf (1,94MB)

PDF0050.142.2012 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (982,51KB)

PDF0050.143.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (895,09KB)

 

 PDF0050.145.2012 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizacje przez organizacje pozarządopwe i i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf (2,09MB)

PDF0050.146.2012 w spr. zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf (564,33KB)

PDF0050.147.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2012 rok.pdf (1,26MB)

PDF0050.148.2012 w spr. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,21MB)

PDF0050.149.2012 w spr. zmiany planów finansowyc na 2012 rok.pdf (2,20MB)

PDF0050.150.2012 w spr. planów finansowych na 2012 rok.pdf (1,61MB)

 

2013 rok

 PDF0050.151.2013 w spr. powołania komisji do rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf (393,04KB)

PDF0050.152.2013 w spr. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku.pdf (388,90KB)

PDF0050.153.2013 w spr. przekazania planów finansowych.pdf (9,73MB)

PDF0050.153.2013 cd..pdf (9,45MB)

PDF0050.153.2013 cd.1.pdf (7,14MB)

PDF0050.154.2013 w spr. powołania komisji przyznającej stypendia naukowe i specjalne uczniom.pdf (526,42KB)

PDF0050.155.2013 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1,59MB)

PDF0050.156.2013 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe.pdf (1,67MB)

PDF0050.157.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (1,79MB)

PDF0050.158.2013 w spr. nieodpłatnego przekazania drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z dz. 2323 w Ujeździe do Domu Spotkań w Zimnej Wódce.pdf (423,03KB)

PDF0050.159.2013 w spr. wzajemnych wyłączeń i rozliczeń między jednostkami.pdf (1,43MB)

PDF0050.160.2013 w spr. powołania Komisji dla dokonania wizji w tetrenie.pdf (421,74KB)

PDF0050.162.2013 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1,23MB)

PDF0050.163.2013 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Ujeździe.pdf (402,43KB)

PDF0050.164.2013 w spr. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2012 rok.pdf (9,52MB)

PDF0050.164.2013 cd..pdf (9,91MB)

PDF0050.164.2013 cd.2.pdf (9,93MB)

PDF0050.165.2013 w spr. nieodpłatnego przekazania do ZGKiM w Ujeździe drewna opałowego.pdf (481,70KB)

PDF0050.166.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (1 015,18KB)

PDF0050.167.2013 w spr. zmiany zasad rachunkowości.pdf (988,26KB)

PDF0050.168.2013 w spr. zmian budżetu gminy na 2013 rok.pdf (545,77KB)

PDF0050.169.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (1,00MB)

PDF0050.170.2013 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Ujeździe.pdf (394,64KB)

PDF0050.171.2013 w spr. zmian budżetu gminy na 2013 rok.pdf (985,25KB)

PDF0050.172.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (2,24MB)

PDF0050.173.2013 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1,13MB)

PDF0050.174.2013 w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej.pdf (471,10KB)

PDF0050.175.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (1,10MB)

PDF0050.177.2013 w spr. wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych.pdf (3,48MB)

PDF0050.176.2013 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok.pdf (6,44MB)

PDF0050.178.2013 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1,14MB)

PDF0050.164.2013 w spr.przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.pdf (5,46MB)

PDF0050.164.2013 cd..pdf (7,70MB)

PDF0050.164.2013 cd1.pdf (7,58MB)

PDF0050.179.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (2,03MB)

PDF0050.180.2013 w spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok.pdf (6,41MB)

PDF0050.181.2013 w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne.pdf (1,88MB)

 PDF0050.182.2013 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (586,03KB)

PDF0050.183. 2013 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (562,69KB)

PDF0050.184.2013 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (526,02KB)

PDF0050.185.2013 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj ącego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (404,41KB)

PDF0050.186.2013 w spr. sprzedazy w przetragu drewna opałowego.pdf (579,43KB)

PDF0050.187.2013 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.pdf (1,09MB)

PDF0050.188.2013 w spr. ogłosenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1,11MB)

PDF0050.189.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (1,56MB)

PDF0050.192.2013 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku cd..pdf (8,16MB)

PDF0050.193.2013 w spr. wyznaczenia Pani Ilony Morawiec-Konieczny do zastepowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie w przypadku jego nieobecności.pdf (125,39KB)

PDF0050.194.2013 w spr. realizacji zadania polegajacego na zapewnieniu transportu i opieki nad niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom.pdf (3,58MB)

PDF0050.195.2013 w spr. udzielenia dyrektorowi jednostki budżetowej - ZGS w Ujeździe pełnomocnoctwa do jednosobowego składania oświedczeń woli w imieniu Gminy Ujazd.pdf (483,09KB)

PDF0050.196.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013rok.pdf (2,34MB)

PDF0050.197.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (3,12MB)

PDF0050.198.2013 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1,38MB)

PDF0050.199.2013 w spr. zmian w budżecie gminy na 2013 rok.pdf (454,53KB)

PDF0050.200.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (487,83KB)

PDF0050.201.2013 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1,22MB)

PDF0050.202.2013 w spr.składu osobowego zespołó specjalistyczno-zadaniowych Głównego Stanowiska Kierowania Gminy Ujazd.pdf (538,00KB)

 

PDF0050.204.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (2,10MB)

PDF0050.205.2013 w spr. ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Ujazd.pdf (978,07KB)

PDF0050.206.2013 w spr. upoważnienia pracowników Urzedu Miejskiegow Ujeździe do przeprowadzania wywiadów środowiskowych....pdf (1,51MB)

PDF0050.207.2013 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013r..pdf (1,42MB)

PDF0050.208.2012 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (1,12MB)

PDF0050-209-2013 w spr. ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.....pdf (2,44MB)

PDF0050.210.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013r..pdf (1,98MB)

PDF0050.211.2013 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dierżawy w formie bezprzetargowej.pdf (1,32MB)

 PDF0050.212.2013 w spr. nieodpłatnego przejęcia działki nr 311 położonej w Ujeździe pod budowę PSZOK.pdf (551,88KB)

 PDF0050.213.2013 w spr.nieodpłatnego nabycia działku nr 228, połozonej w Olszowej pod drogę Gminna od ANR OT w Opolu.pdf (507,19KB)

 PDF0050.214.2013 w spr. stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne.pdf (433,47KB)

PDF0050.215.2013 w spr. przedłozenia projketu uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2014 rok..pdf (1,19MB)

PDF0050.215.2013 Dochody.pdf (6,87MB)

PDF0050.215.2013 Wydatki.pdf (8,48MB)

PDF0050.215.2013 wydatki cd..pdf (6,83MB)

PDF0050.215.2013 Plan zadań inwestycyjnych.pdf (1,58MB)

PDF0050.215.2013 Projekt przychodów.pdf (1,86MB)

PDF0050.215.2013 Uzasadnienie do projektu.pdf (6,62MB)

PDF0050.216.2013 w spr. przedlożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2014-2020..pdf (2,20MB)

PDF0050.217.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rok.pdf (2,60MB)

PDF0050.218.2013 w spr. zmian budzetu gminy na 2013r..pdf (469,21KB)

PDF0050.219.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013r..pdf (1,62MB)

PDF0050.220.2013 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf (1,93MB)

PDF0050.221.2013 w spr. Otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,25MB)

PDF0050.222.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013r..pdf (2,68MB)

 PDF0050.223.2013 w spr. zmian budżetu gminy na 2013r..pdf (441,59KB)

PDF0050.224.2013 w spr. zmiany planów finansowych na 2013 rokk.pdf (424,95KB)

PDF0050.225.2013 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finasnowej.pdf (6,16MB)

 

2014 Rok

PDF0050.226.2014 w spr. powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,.pdf (448,99KB)

PDF0050.227.2014 w spr. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014r..pdf (415,53KB)

PDF0050.228.2014 w spr. przekazania planów finansowych na 2014 rok. I.pdf (5,55MB)

PDF0050.228.2014 w spr. przekazania planów finsnaowych na 2014r. cd..pdf (9,35MB)

PDF0050.228.2014 w spr. przekazania planów finansowych na 2014r cd.I.pdf (9,24MB)

PDF0050.228.2014 w spr. przekazania planów finansowych na 2014r. cd II.pdf (9,44MB)

PDF0050.228.2014 w spr. przekazania planów finansowych na 2014 r. cdIII.pdf (6,15MB)

PDF0050.229.2014 w spr. zmian budzetu gminy na 2014 rok.pdf (431,50KB)

PDF0050.230.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok..pdf (446,41KB)

 PDF0050.231.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok..pdf (1,53MB)

 PDF0050.232.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1,57MB)

PDF0050.233.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf (1,13MB)

PDF0050.234.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (1,99MB)

PDF0050.235.2014 w spr. wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych.pdf (517,80KB)

PDF0050.236.2014 w spr przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.pdf (7,39MB)

PDF0050.236.2014 w spr. sprawozdania cd..pdf (7,53MB)

PDF0050.236.2014 w spr.sprawozdania cd1..pdf (8,72MB)

PDF0050.237.2014 w spr. ogłaszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy w przetargu nieograniczonym.pdf (1,13MB)

PDF0050-238.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf (560,82KB)

PDF0050.239.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (821,32KB)

PDF0050.240.2014 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok.pdf (6,99MB)

PDF0050.241.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf (447,54KB)

PDF0050.242.2014 w spr. zmiany planów fionansowych.pdf (422,69KB)

PDF0050.243.2014 w spr. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w Gminie Ujazd do głosowania korespondencyjnego.pdf (358,66KB)

PDF0050.244.2014 w spr. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów parlamentarnych.pdf (396,80KB)

PDF0050.245.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf (1,63MB)

PDF0050.246.2014 w spr. ustalenia dnia wolnego w Urzedzie Miejskim w Ujeździe.pdf (372,50KB)

PDF0050.247.2014 w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie.pdf (469,69KB)

PDF0050.248.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (1,66MB)

PDF0050.249.2014 w spr. powołania składów osobowych OKW do przeprowadzenia głosowania w obwodach ne terenie gminy Ujazd w wyborach do Parlamentu Europejskiego....pdf (1,12MB)

PDF0050.250.2014 w spr. zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (426,78KB)

PDF0050.251.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (443,42KB)

PDF0050.252.2014 w spr. odwołania Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.pdf (401,67KB)

PDF0050.253.2014 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW oraz powołania nowego czlonka OKW.pdf (215,10KB)

PDF0050.254.2014 w spr. powołania Dyrektora MGODK w Ujeździe.pdf (250,85KB)

PDF0050.255.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, połozonych w Olszowej przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym.pdf (534,05KB)

PDF0050.256.2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, połozonych w Olszowej przeznaczonyh do sprzedaży w formie bezprzetargowej.pdf (1,31MB)

PDF0050.257.2014 w spr. zmian w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (319,53KB)

PDF0050.258.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (933,29KB)

PDF0050.259.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (2,10MB)

PDF0050.260.2014 w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf (302,63KB)

PDF0050.261.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf (283,88KB)

PDF0050.262.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (2,35MB)

PDF0050.263.2014 w spr przekazania obiektu do adm.0001.pdf (467,12KB)
PDF0050.264.2015 w spr stawek czyn. za rez. miejsc handlo0001.pdf (176,48KB)
PDF0050.265.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (243,09KB)
PDF0050.266.2014 w spr. sprzedazy w przetargu ustnym nieograniczonym oeraz w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.pdf (1,90MB)
PDF0050.267.2014 w spr. sprzedazy w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Ujazd.pdf (1,04MB)
PDF0050.268.2014 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014roku.pdf (5,87MB)
PDF0050.269.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf (550,87KB)
PDF0050.270.2014 w spr. zmiay planów finansowych na 2014 rok.pdf (976,20KB)
PDF0050.271.2014 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydatktycznych.pdf (257,99KB)
PDF0050.272.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (1,02MB)
PDF0050.273.2014 w spr. wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.pdf (314,54KB)
PDF0050.275.2014 w spr. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf (900,01KB)
PDF0050.276.2014 w spr. dopłaty do ceny jednostkowej czynszu najmu za rezerwację miejsc handlowych.pdf (564,29KB)
PDF0050.277.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (1,26MB)
PDF0050.278.2014 w spr. powołania koordynatoru gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.pdf (244,91KB)
PDF0050.279.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf (359,04KB)
PDF0050.280.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (537,43KB)
PDF0050.281.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (701,83KB)
PDF0050.282.2014 w spr. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf (216,88KB)
PDF0050.283.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf (697,99KB)
PDF0050.284.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (747,88KB)
PDF0050.285.2014 w spr. wyznaczenia administratora targowiska stałego w Ujeździe i określenia jego obowiązków.pdf (632,77KB)
PDF0050.286.2014 w spr. ogłoszenia konsultacji Projektu rocznego programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi o.pdf (1,62MB)
PDF0050.287.2014 w spr powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.pdf (767,38KB)
PDF0050.288.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (2,28MB)
PDF0050.289.2014 w spr przedłozenia projketu uchwały budżetowej na 2014 rok.pdf (3,80MB)
PDF0050.290.2014 w spr.przedłożenia projketu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2015-2021.pdf (4,62MB)
PDF0050.291.2014 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (773,39KB)
PDF0050.292.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (1,07MB)
PDF0050.293.2014 w spr. stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne.pdf (268,18KB)
PDF0050.294.2014 w spr. zmian budżetu gminy na 2014 rok.pdf (701,08KB)
PDF0050.295.2014 w spr. zmiany planów finansowych na 2014 rok.pdf (1,38MB)
PDF0050.297.2014 w spr. okreslenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne.pdf (1,14MB)
 

 

 

 

Podmiot udostępniający: OG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernadeta Majnusz
Data wytworzenia: 2011